آهنگ های پیشنهادی

مرجع دانلود موسیقی سنتی با کیفیت 320 و 128 / دانلود موسیقی سنتی / معروفترین موسیقی های سنتی

می روم و می برمت به کام طوفان

تا که یکسان بگذرد آب از سر ما

می سپرم دست تو را به دست هجران

دانلود آهنگ عمر دوباره از مرضیه

تا که با هم تیره گردد اختر ما

موی من شد سپید ای جوانی دریغا

عمر دوباره نبوده کسی را

شد چو آب روان زندگانی دریغا

عمر دوباره نبوده کسی را

تو دلارای من یک شب عالم پریشان نبودی

تو که همپای من در وادی غم شتابان نبودی

تو ندانی غمم که ندانی دریغا

عمر دوباره نبوده کسی را

گر چه بر جانم بلایی

دل فریبی ده تو دانی

با همه ی بی وفایی آرزوی قلب مایی

تو ندانی غمم که ندانی دریغا

عمر دوباره نبوده کسی را

دانلود آهنگ عمر دوباره از مرضیه : دانلود

6 جولای 2019 410 بازدید 0
ادامه و دانلود

آمده ام سیر گل و سبزه کنم بهانه

دستت بگیرم سوی صحرا بشوم روانه

گلبن باران دیده

دانلود آهنگ گل های بهاری از مرضیه

سبزه ی نو روییده

بزم طرب بهر تو چیده

لاله ی صحرا باده

کرده به جام آماده

شاهد گل چهره گشاده

شکوفا شده گل بهر تماشای من و تو

نباشد ز چه در پای گلی جای من و تو

چرا رو ننمایی

چو گل های بهاری

غمین از جه نشستی

غم از دست که داری

تو را جلوه رخسار و جمال است و جوانی

که خوش باشی و داد دل ز دنیا بستانی

تو دلکش تر و شیرین تر از آنی

که یک لحظه به تلخی گذرانی

چرا ارزش یاری نشناسی

چرا قدر محبت تو ندانی

شای من و تو

نباشد ز چه در پای گلی جای من و تو

چرا رو ننمایی

چو گل های بهاری

غمین از جه نشستی

غم از دست که داری

تو را جلوه رخسار و جمال است و جوانی

که خوش باشی و داد دل ز دنیا بستانی

دانلود آهنگ گل های بهاری : دانلود

6 جولای 2019 258 بازدید 0
ادامه و دانلود

آن شب هستی را چه جلوه ها بود

تو بودی دنیا به کام ما بود

عشقت با جان من آشنا بود

دانلود آهنگ جلوه هستی از مرضیه

عشقت لاله صفت لب بر خنده گشود

مه چون چهره تو رویایی شده بود

آن شب هستی را چه جلوه ها بود

آن شب هستی را چه جلوه ها بود

آن شب هستی را چه جلوه ها بود

تو بودی دنیا به کام ما بود

عشقت با جان من آشنا بود

عشقت لاله صفت لب بر خنده گشود

مه چون چهره تو رویایی شده بود

آن شب هستی را چه جلوه ها بود

آن شب هستی را چه جلوه ها بود

آن شب ناله ی نی غوغا می کرد

آن شب ناله ی نی غوغا می کرد

شوری در دل ما برپا می کرد

اشکم راز نهان افشا می کرد

چه دامنم ز شوقت

پر از ستاره ها بود

خدا گواه ما بود

آن شب هستی را چه جلوه ها بود

آن شب هستی را چه جلوه ها بود

امشب وصلت را از خدا می خواهم

امشب وصلت را از خدا می خواهم

دستم بر دامانت

دستم بر دامانت

تو را می خواهم

تو را می خواهم

می خواهم باز آیی

روی مه بنمایی

ببشینی به برم

بر جسمم جان بخشی

هر دم در من بخشی

بنشانی شررم

آن شب هستی را چه جلوه ها بود

تو بودی دنیا به کام ما بود

عشقت با جان من آشنا بود

عشقت لاله صفت لب بر خنده گشود

مه چون چهره تو رویایی شده بود

آن شب هستی را چه جلوه ها بود

آن شب هستی را چه جلوه ها بود

آن شب هستی را چه جلوه ها بود

دانلود آهنگ جلوه هستی از مرضیه : دانلود

6 جولای 2019 907 بازدید 0
ادامه و دانلود

به زمانی که محبت شده همچون افسانه

به دیاری که نیابی خبری از جانانه

دل رسوا دگر از من تو چه خواهی دیوانه

دانلود آهنگ عوض دل از مرضیه

از آواز دلم زمزمه ی ساز دلم من به فغانم

ای دل چه بگویم وز شررت چه بگویم حیرانم

تو همان شرری که خرمن جان من بسوزی

تو که با نگهی به جان من شعله برفروزی

تو که از صنمی ندیده ای روی آشنایی

ز چه رو دل من تو اینچنین کشته ی وفایی

تا تو همدم شب های منی

شب ها شاهد تب های منی

همچون آتشی شعله میکشی

شمع هر انجمنی

ای دل ز تو ما را چه نصیبی بود

گشتم ز تو رسوا چه فریبی بود

غم های جهان را تو خریداری

آخر تن ما را چه شکیبی بود

به کجا به کجا بریم ای دل رسوا

به کجا ای دل رسوا

نکنی تو چرا پروا تو چرا پروا

به زمانی که محبت شده همچون افسانه

به دیاری که نیابی خبری از جانانه

دل رسوا دگر از من تو چه خواهی دیوانه

دیوانه دیوانه

دانلود آهنگ عوض دل از مرضیه : دانلود

6 جولای 2019 522 بازدید 0
ادامه و دانلود

ا صفای دل آمده ام که عهد نو ببندم

همچو می کسی دیده قدح به شوق دل بخندم

با صفای دل آمده ام که عهد نو ببندم

دانلود آهنگ گیسو از مرضیه

همچو می کسی دیده قدح به شوق دل بخندم

شکوفه ها تازه دمیده

به کووچه ها سر بکشیده

که ببینی من پیک بهارم

گشاده سنبل چو تو گیسو

چو مشکی از نافه ی آهو

که ببویی من گیسوی یارم

چه جلوه ها طرف چمن دارد

که من خلوت انسم

چه عشوه ها نرگس کند اکنون

که من چشم نگارم

چه جلوه ها طرف چمن دارد

که من خلوت انسم

چه عشوه ها نرگس کند اکنون

که من چشم نگارم

دانلود آهنگ گیسو از مرضیه : دانلود

6 جولای 2019 331 بازدید 0
ادامه و دانلود

خواب خوشی وقت سحر دیدم و یادم نرود

روی تو با دیده ی تر دیدم و یادم نرود

پرده از رازت کشیدم

دانلود آهنگ خواب نوشین از مرضیه

سوی خود بازت کشیدم

آنقدر نازت کشیدم

تا نشستی

روی دامانت فتادم

عقده ی دل را گشادم

ناگهان آمد به یادم

رنج هستی

پرده از رازت کشیدم

سوی خود بازت کشیدم

آنقدر نازت کشیدم

تا نشستی

روی دامانت فتادم

عقده ی دل را گشادم

ناگهان آمد به یادم

رنج هستی

خواب نوشین خواب نوشین

وصل دوشین وصل دوشین

با تو می گفتم غم و درد جدایی

همچنان نی با نوای بی نوایی

وای از این دیر آشنایی

روی دامانت چو اشک افتاده بودم

ناله های عاشقی سر داده بودم

که ای جفاجو کن وفایی

خواب نوشین خواب نوشین

وصل دوشین وصل دوشین

پرده از رازت کشیدم

سوی خود بازت کشیدم

آنقدر نازت کشیدم

تا نشستی

روی دامانت فتادم

عقده ی دل را گشادم

ناگهان آمد به یادم

رنج هستی

دامن از دستم کشیدی همچو بخت از من رمیدی

من ز خواب ناز خود زآواز خود ناگه پریدم

غیر اشک و بستری از دیده تر دیگر ندیدم

او سر یاری ندارد

قصه کوته رنج عاشق

خواب و بیداری ندارد

پرده از رازت کشیدم

سوی خود بازت کشیدم

آنقدر نازت کشیدم

تا نشستی

روی دامانت فتادم

عقده ی دل را گشادم

ناگهان آمد به یادم

رنج هستی

خواب نوشین خواب نوشین

وصل دوشین وصل دوشین وصل دوشین

دانلود خواب نوشین از مرضیه : دانلود

6 جولای 2019 717 بازدید 0
ادامه و دانلود

به رهی دیدم برگ خزان

پژمرده ز بیداد زمان

کز شاخه جدا شد

دانلود آهنگ بیداد زمان از مرضیه

چو ز گلشن رو کرده نهان

در رهگذرش باد خزان

چون پیک بلا بود

ای برگِ ستمدیده ی پاییزی

آخر تو زگلشن ز چه بگریزی

روزی تو هماغوش گلی بودی ، دلداده و مدهوش گلی بودی

ای عاشق شیدا ، دلداده ی رسوا ، گویمت چرا فسرده ام

در گل نه صفایی ، نی بوی وفایی جز ستم زِ وی نبرده ام

خار غمش در دل بنشاندم ، در ره او من جان بفشاندم

تا شد نو گلِ گلشن و زیب چمن

رفت آن گل من از دست ، با خار و خسی پیوست

من ماندم و صد خار ستم ، وین پیکر بی جان

ای تازه گلِ گلشن ، پژمرده شوی چون من

هر برگ تو افتد به رهی ، پژمرده و لرزان

به رهی دیدم برگ خزان

پژمرده ز بیداد زمان

کز شاخه جدا شد

چو ز گلشن رو کرده نهان

در رهگذرش باد خزان

چون پیک بلا بود

دانلود آهنگ بیداد زمان از مرضیه : دانلود

6 جولای 2019 1,692 بازدید 0
ادامه و دانلود

مِی زده شب چو ز میکده باز آیم

بر سر کوی تو من به نیاز آیم

دلداده ی رهگذرم

دانلود آهنگ می زده از مرضیه

از خود نبوَد خبرم

ای فتنه گرم

مِی زده شب چو ز میکده باز آیم

بر سر کوی تو من به نیاز آیم

دلداده ی رهگذرم

از خود نبوَد خبرم

ای فتنه گرم

شب ها سر کوی تو

آشفته چو موی تو

می آیم تا جویم

خانه به خانه

مگر از تو نشانه

میخانه به میخانه

پیمانه به پیمانه

راه تو می پویم

این می و مستی

بوَد بی تو بهانه

می سوزم، شب ها با شمع رخ تو با سوز نهان

می سازم، با این آتش دل خود با کاهش جان

تشنه ای به راه سرابم

به لب رسیده جان چو حبابم

مستم و خرابم

فارغ از غمم چه نشستی

چرا دل مرا بشکستی

همچو من تو مستی

مست از باده یا از آن نگه

بر تو عاشقم یا بر روی مه

من بر تو عاشقم

بر تو عاشقم

قلب من نشد

شاد از عشق تو

داد از عشق تو

مِی زده شب چو ز میکده باز آیم

بر سر کوی تو من به نیاز آیم

دلداده ی رهگذرم

از خود نبوَد خبرم

ای فتنه گرم

می زده شب

می زده شب

دانلود آهنگ می زده از مرضیه : دانلود

6 جولای 2019 1,092 بازدید 0
ادامه و دانلود

عشق خود حاشا مکن

با من چنین سودا مکن

این امشب و فردا مکن

دانلود آهنگ عشق خود حاشا مکن از مرضیه

شاید اگر امشب رود

فردا نیاید

شاید اگر امشب رود

فردا نیاید

عشق خود حاشا مکن

با من چنین سودا مکن

این امشب و فردا مکن

شاید اگر امشب رود

فردا نیاید

شاید اگر امشب رود

فردا نیاید

آتش بزن در سینه سودای هوس را

چون من اگر عاشق شدی بگذر ز دنیا

از عاشقی پروا مکن

این امشب و فردا مکن

شاید اگر امشب رود

فردا نیاید

شاید اگر امشب رود

فردا نیاید

راضی مشو فریاد من هر شب رود تا آسمانها

راضی مشو نامت فتد در بیوفایی بر زبانها

اکنون که من هستم وفا کن

فردای بی فردا رها کن

این امشب و فردا مکن

شاید اگر امشب رود

فردا نیاید

شاید اگر امشب رود

فردا نیاید

راضی مشو هر نیمه شب از سوز دل آهی بر آرد

راضی مشو بر چهره مهر و وفا داغی گذارد

در عشق من دل با خدا کن

فردای بی فردا رها کن

این امشب و فردا مکن

شاید اگر امشب رود

فردا نیاید

شاید اگر امشب رود

فردا نیاید

دانلود آهنگ عشق خود حاشا مکن از مرضیه : دانلود

5 جولای 2019 523 بازدید 0
ادامه و دانلود

دیدی که رسوا شد دلم

غرق تمنا شد دلم

دیدی که رسوا شد دلم

دانلود آهنگ دیدی که رسوا شد دلم از مرضیه

غرق تمنا شد دلم

دیدی که من با این دل

بی آرزو عاشق شدم

با آن همه آزادگی

بر زلف او عاشق شدم

عاشق شدم

ای وای اگر صیاد من

غافل شود از یاد من

قدرم نداند

فریاد اگر از کوی خود

وز رشته ی گیسوی خود

بازم رهاند

دیدی که رسوا شد دلم

غرق تمنا شد دلم

دیدی که من با این دل

بی آرزو عاشق شدم

با آن همه آزادگی

بر زلف او عاشق شدم

عاشق شدم

ای وای اگر صیاد من

غافل شود از یاد من

قدرم نداند

فریاد اگر از کوی خود

وز رشته ی گیسوی خود

بازم رهاند

دیدی که رسوا شد دلم

غرق تمنا شد دلم

در پیش بی دردانچرا

فریاد بی حاصل کنم

گر شکوه ای دارم ز دل

با یار صاحبدل کنم

وای ز دردی که درمان ندارد

فتادم به راهی که پایان ندارد

از گل شنیدم بوی او

مستانه رفتم سوی او

تا چون غبار کوی او

در کوی جان منزل کند

وای ز دردی که درمان ندارد

فتادم به راهی که پایان ندارد

دیدی که رسوا شد دلم

غرق تمنا شد دلم

دیدی که در گرداب غم

از فتنه ی گردون رهی

افتادم و سرگشته چون

امواج دریا شد دلم

افتادم و سرگشته چون

امواج دریا شد دلم

دیدی که رسوا شد دلم

غرق تمنا شد دلم

دیدی که رسوا شد دلم

غرق تمنا شد دلم

دیدی که رسوا شد دلم

غرق تمنا شد دلم

دانلود آهنگ دیدی که رسوا شد دلم از مرضیه : دانلود

5 جولای 2019 942 بازدید 0
ادامه و دانلود

میگذرم تنها از میان گلها

گه به گلستانها گه به کوه و صحرا

تازه گلی سر راهم

دانلود آهنگ از میان گلها از مرضیه

گیرد و با من گوید

محرم راز تو کو

خار رهی به تمنا

دامن من بگرفته

کان گل ناز تو کو

میگذرم تنها از میان گلها

گه به گلستانها گه به کوه و صحرا

تازه گلی سر راهم

گیرد و با من گوید

محرم راز تو کو

خار رهی به تمنا

دامن من بگرفته

کان گل ناز تو کو

راز عشق مرا گل در گوش صبا

گفت و غمم بفزود

آنگه در همه جا راز درد من و

قصه عشق تو بود

قصه عشق تو بود

چون به حسن آسمانی از مهی برتر

شعله ی عشق من از گردون برآرد سر

در گلستان هم ز تنهایی روم من اگر

تازه گلی سر راهم

گیرد و با من گوید

محرم راز تو کو

خار رهی به تمنا

دامن من بگرفته

کان گل ناز تو کو

میگذرم تنها از میان گلها

گه به گلستانها گه به کوه و صحرا

تازه گلی سر راهم

گیرد و با من گوید

محرم راز تو کو

خار رهی به تمنا

دامن من بگرفته

کان گل ناز تو کو

دانلود آهنگ از میان گلها از مرضیه : دانلود

5 جولای 2019 1,044 بازدید 0
ادامه و دانلود

از من حکایتی نو

از حال گل تو بشنو

در نوبهار جان پرور

دانلود آهنگ پیوند گل ها از مرضیه

می زد به گلستانی

پیوسته باغبانی

پیوند گل به یکدیگر

از من حکایتی نو

از حال گل تو بشنو

در نوبهار جان پرور

می زد به گلستانی

پیوسته باغبانی

پیوند گل به یکدیگر

گل پر برگ سپیدی

ز همان گل ها که دیدی

به خدا شهریار گل ها بود

زده پیوندی فرح زا

به گلی سرخ و فریبا

که به رنگ و صفا چو دیبا بود

از این سرخ و سپیدی گلی به گلشن پیدا شده بود

کز شادابی گلستان شکوفه باران یک جا شده بود

چو وصال دو گل با هم که چنین ثمری دارد

گل عشق بشر هم گاهی

چه نکو اثری دارد شکرین ثمری دارد

ز وصال گل دلخواهی

صفای زندگی با همدمِ یک دل و یک جان

صفای زندگی با همدمِ یک دل و یک جان

به دست آید چو آن گل ها که من دیدم به بستان

به دست آید چو آن گل ها که من دیدم به بستان

از من حکایتی نو

از حال گل تو بشنو

در نوبهار جان پرور

می زد به گلستانی

پیوسته باغبانی

پیوند گل به یکدیگر

گل پر برگ سپیدی

ز همان گل ها که دیدی

به خدا شهریار گل ها بود

زده پیوندی فرح زا

به گلی سرخ و فریبا

که به رنگ و صفا چو دیبا بود

دانلود آهنگ پیوند گل ها از مرضیه : دانلود

5 جولای 2019 125 بازدید 0
ادامه و دانلود

جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم

سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم

مو به مو دارم سخن ها

دانلود آهنگ سنگ خارا از مرضیه

نکته ها از انجمن ها

بشنو ای سنگ بیابان

بشنوید ای باد و باران

با شما همرازم اکنون

با شما دمسازم اکنون

جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم

سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم

مو به مو دارم سخن ها

نکته ها از انجمن ها

بشنو ای سنگ بیابان

بشنوید ای باد و باران

با شما همرازم اکنون

با شما دمسازم اکنون

شمع خود سوزی چو من در میان انجمن

گاهی اگر آهی کشد دل ها بسوزد

گاهی اگر آهی کشد دل ها بسوزد

یک چنین آتش به جان مصلحت باشد همان

با عشق خود تنها شود تنها بسوزد

با عشق خود تنها شود تنها بسوزد

من یکی مجنون دیگر در پی لیلای خویشم

عاشق این شور و حال عشق بی پروای خویشم

تا به سویش ره سپارم سر ز مستی بر ندارم

من پریشان حال و دلخوش با همین دنیای خویشم

جای آن دارد که چندی هم ره صحرا بگیرم

سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم

مو به مو دارم سخن ها

نکته ها از انجمن ها

بشنو ای سنگ بیابان

بشنوید ای باد و باران

با شما همرازم اکنون

با شما دمسازم اکنون

دانلود آهنگ سنگ خارا از مرضیه : دانلود

5 جولای 2019 6,203 بازدید 1
ادامه و دانلود

نبود ز رخت قسمت ما غیر نگاهی

آن هم ندهد دستُ مگر گاه و بگاهی

به امید نگاهی، ببینم مهر و ماهی

دانلود آهنگ دوش دوش از مرضیه

بگویم ای نگار من

چه بی مهر و وفایی

چه پر جور و جفایی

هر کس که لب لعل تو را

جانم لعل تو را

جانم لعل تو را

دید و به خود گفت

هتاک چه خوش کنده عقیق

جانم کنده عقیق یمنی را

بشینم سر راهی

به امید نگاهی

ببینم مهر و ماهی

بگویم ای نگار من

چه بی مهر و وفایی

چه پر جور و جفایی

دوش دوش دوش

دوش که آن مه لقا با وفا خوش ادا با صفا

دوش دوش دوش

از برم آمد و بنشست برده دین و دلم از دست

دوش دوش دوش

آتشم در دلم سرزد جانم سرزد جانم سرزد

زان رخ همچو آذر زد جانم ذر زد جان ذر زد

سوخت سوخت سوخت

سوخت همه خرمنم کشته عشقت منم

یک سره جان و تنم ای صنم بد مکن

بیش از این ظلم بی حد مکن

بیش از این ظلم بی حد مکن

سوخت سوخت سوخت

دانلود آهنگ دوش دوش از مرضیه : دانلود

5 جولای 2019 951 بازدید 0
ادامه و دانلود

باشد از لعل تو یک ، باشد از لعل تو یک

بوسه تمن ، تمنای دلم

خدا وای دلم ، عزیزوای دلم

دانلود آهنگ بت چین از مرضیه

می کشم خجلت از این ،  می کشم خجلت از این

خواهش بی جای دلم

خدا وای دلم ، عزیز وای دلم

عاشق روی توام ، بسته موی توام ، کشته خوی توام

جانم آه ساکن خدا کوی توام ، جانم آه ساکن خدا کوی توام

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عزیز من که تو بی مهر و وفایی

عهدُ نابستن از آن به که ببندی و نپایی

عزیز من که ببندی و نپایی

دوستان منع کنندم که چرا دل به تو دادم

باید اول ز تو گفتن که چنین خوبُ چرایی

عزیز من که چنین خوب و چرایی

ای بت چین ای بت چین ای بت چین ای صنم

حوروش وماهُ جبین و ماهُ جبین ای صنم

من از تو دوری نتوانم دگر

وز تو صبوری نتوانم دگر عزیز دلم

هر که تورا دیده زخود دیده زخود دل برید

رفته ز خود هر که رُخَت را و رخت را بدید

من از تو دوری نتوانم دگر

وز تو صبوری نتوانم دگر عزیز دلم

زلفُ به رخساره چو افشان کنی ، چو افشان کنی ، چو افشان کنی

حالت جمعی را پریشان کنی ، پریشان کنی ، پریشان کنی

وایُ به حال دل شیدا دل شیدای من

من از تو دوری نتوانم دگر

وز تو صبوری نتوانم دگر عزیز دلم

دانلود آهنگ بت چین از مرضیه : دانلود

5 جولای 2019 554 بازدید 0
ادامه و دانلود
پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا