آهنگ های پیشنهادی

میرزا یونس معروف به میرزا کوچک فرزند میرزا بزرگ، اهل رشت، در سال ۱۲۵۹ شمسی، دیده به جهان گشود. سال های نخست عمر را در مدرسه ی حاجی حسن واقع در صالح آباد رشت و مدرسه ی جامعه آن شهر به آموختن مقدمات علوم دینی سپری کرد.

در سال ۱۲۸۶ شمسی، در گیلان به صفوف آزادی خواهان پیوست و برای سرکوبی محمدعلی شاه روانه ی تهران شد.

هم زمان با اوج گیری نهضت مشروطه در تهران، شماری از آزادی خواهان رشت کانونی به نام «مجلس اتّحاد» تشکیل دادند و افرادی به عنوان فدایی گرد آوردند. میرزا کوچک خان که در آن دوران یک طلبه بود و افکار آزادی خواهانه داشت به مجلس اتحاد پیوست. در سال ۱۲۸۹ شمسی، در نبرد با نیروی طرفدار محمد علی شاه در ترکمن صحرا شرکت داشت و در این نبرد زخمی و چندی در بادکوبه در یک بیمارستان بستری گردید. در سال ۱۲۹۴ شمسی، به جای «مجلس اتّحاد» «هیأت اتّحاد اسلام» از یک گروه هفده نفری در رشت تشکیل گردید. بیشتر افراد این گروه روحانی بودند میرزا کوچک خان عضو مؤثّر آن بود. این هیأت هدف خود را خدمت به اسلام و ایران اعلام کرد و به زودی میرزا کوچک خان رهبری هیأت را بر عهده گرفت. پس از اشغال نواحی شمالی ایران از سوی روسیه ی تزاری، هیأت اتّحاد اسلام به مبارزه با ارتش تزار پرداخت و یک گروه مسلح به عنوان فدایی تشکیل داد و روستای کسما را در ناحیه ی فومن مرکز کار خود قرار داد و در آن جا سازمان اداری و نظامی به وجود آورد. هیأت اتّحاد اسلام، پس از چندی به کمیته ی اتّحاد اسلام تبدیل شد و اعضای آن به ۲۷ نفر افزایش یافت و رهبری کمیته را میرزا به عهده گرفت و تا پایان سال ۱۲۹۶ شمسی، بخش وسیعی از گیلان و قسمتی از مازندران، طارم، آستارا، طالش، کجور و تنکابن زیر نفوذ کمیته درآمد. این کمیته «نهضت جنگل» و «حزب جنگل» نیز نامیده شده است.

فعالیتهای نظامی نهضت جنگل

در فروردین ۱۲۹۷، فداییان نهضت جنگل، پس از چند درگیری با نیروهای انگلیسی مواضع مهم راه رشت – منجیل را در اختیار خود گرفتند. در خرداد ۱۲۹۷، نیروی «کلنل پیچرا خوف» افسر روسی که قصد بازگشت از ایران را داشت با«ژنرال دانسترویل» انگلیسی که او نیز می خواست از طریق انزلی به بادکوبه برود هم پیمان شدند و نیروهای روسی در منجیل با فداییان «کمیته ی اتحاد اسلام» به نبرد پرداختند، در حالی که زره پوش ها و هواپیماهای انگلیس هم برای کمک به او به حرکت درآمده بودند. «پیچراخوف» راه منجیل تا رشت و انزلی را گشود و پس از گشوده شدن این راه، نیروهای انگلیسی در دو طرف راه مستقر شدند. در این میان نیروی «کمیته ی اتحاد اسلام» رشت را تصرف کرد، امّا پس از ده روز نیروهای انگلیسی به کمک زره پوش ها و هواپیماها رشت را تسخیر نمودند. در ۲۷ مرداد ۱۲۹۷، میان نمایندگان کمیته ی اتحاد اسلام با نمایندگان انگلیس در رشت قراردادی امضا شد. امضای این قرارداد چنان اختلاف نظر پدید آورد که میرزا کوچک خان به ناچار انحلال کمیته ی اتحاد اسلام را اعلام داشت و کمیته انقلابی گیلان را تشکیل داد. شماری از سران کمیته اتحاد اسلام کناره گیری کردند و شماری از افراد تندرو در کمیته ی انقلابی گیلان عضویت یافتند.

برای از بین بردن نهضت جنگل، وثوق الدوله در بهمن ۱۲۹۷، به وسیله ی سید محمد تدین پیام صلحی برای کوچک خان رهبر نهضت فرستاد و از او خواست که نیروی مسلح خود را در اختیار دولت قرار دهد، میرزا نپذیرفت. وثوق الدوله در ۱۸ اسفند ۱۲۹۷، تیمور تاش را با اختیارات تام به استانداری گیلان فرستاد و در خرداد ۱۲۹۸، کلنل «استاروسلسکی» فرمانده ی نیروی قزاق با اختیارات تام، مأمور سرکوب نهضت گیلان شد. در عملیات تسخیر رشت توپخانه و هواپیماهای نظامی انگلیس هم شرکت داشتند. پیش از حمله ی «کلنل تکاچینکف» از تهران نامه ی تأمین برای میزرا نوشتند، ولی میرزا نپذیرفت و پس از درگیری های فراوان عده ای از سران نهضت از جمله دکتر حشمت که پزشک بود و به واسطه ی خدمات پزشکی محبوبیت زیادی در لاهیجان کسب کرده بود و در آن جا یک گروه چند صد نفری به نام «نظام ملی» گرد آورده بود، تسلیم نیروی دولتی در رشت شد. نیروهای دولتی تصمیم گرفتند، او را به واسطه ی نزدیک بودن به میرزا آزاد کرده تا او میرزا را ترغیب به تسلیم کند و اگر موفق شد یا نشد خود را پس از ده روز معرفی نماید، امّا دکتر حشمت، پس از بازگشت به لاهیجان دچار تردید شد و چون بازگشت او به تأخیر افتاد، یک گردان مأمور دستگیری او شد. او با گردان دولتی درگیر و شماری از افراد «نظام ملی» کشته شدند و دکتر حشمت دستگیر و در دادگاه نظامی در ۴ اردیبهشت ۱۲۹۸، محکوم به اعدام شد.

نهضت جنگل و رهبران انقلاب اکتبر روسیه

جنگلی ها در دوران تزارها قیام خود را آغاز و به مخالفت با آنان پرداختند، امّا در آغاز پیروزی انقلاب اکتبر، روابط جنگلی ها با روس ها حسنه شد. پس از چندی روس ها سیاست خود را تغییر و از حمایت نهضت جنگل دست کشیده و سرانجام به آن خیانت کردند.

در ۲۸ اردیبهشت ۱۲۹۹ شمسی، ارتش سرخ تحت عنوان سرکوبی به اصطلاح ضدّ انقلابیون وارد بنادر انزلی و غازیان شد. نهضت جنگل که حضور نیروهای بیگانه در خاک کشور برایش قابل تحمل نبود و حضور آنان را به زیان استقلال ایران می دید، اسماعیل آقا جنگلی خواهرزاده ی میرزا را به عنوان نماینده به دیدار فرمانده ی ارتش سرخ فرستاد. وی قبل از هر سخنی سراغ میرزا را گرفت و تمایل شدید خود را برای دیدار با او اعلام کرد. بنابراین میرزا در رأس هیأتی به انزلی رفت و در آن جا با فرمانده ی ارتش سرخ دیدار و مذاکره کرد و نسبت به چند موضوع توافق کلی حاصل شد.

اعلام حکومت جمهوری

پس از توافق جنگلی ها با روس ها، سران نهضت به رشت آمدند و در این شهر اعلام حکومت جمهوری کردند. آنان ضمن انتشار اعلامیه ای با عنوان «فریاد ملت مظلوم ایران از حلقوم فداییان جنگل» به مفاسد دستگاه حاکمه ی ایران و جنایات انگلیسی ها اشاره کردند. و در پایان نظریات خود را به شرح ذیل اعلام داشتند:

۱- جمعیت انقلاب سرخ ایران، اصول سلطنت را ملغی کرده، جمهوری را رسماً اعلام می نماید.

۲- حکومت موقت جمهوری، حفاظت جان و مال عموم اهالی را به عهده می گیرد.

۳- هر نوع معاهده و قراردادی را که قدیماً و جدیداً با هر دولتی منعقد شده است، لغو و باطل می شناسد.

۴- حکومت موقت جمهوری، همه ی اقوام بشر را یکی دانسته، تساوی حقوق درباره ی آنان قائل است و حفظ شعایر اسلامی را از فرایض می داند.

کودتای حزب عدالت

پس از ورود ارتش سرخ به ایران، چند تن از اعضای حزب کمونیستی عدالت باکو نیز از روسیه وارد گیلان شدند. این افراد در رشت دست به تشکیل حزبی به نام «عدالت» زدند و رفته رفته، ضمن برگزاری اجتماعات و سخنرانی ها، عملاً موارد توافق شده میان جنگلی ها و روس ها را زیر پا گذاشتند و تبلیغاتی را علیه میرزا آغاز کردند. میرزا در تیر ۱۲۹۹، معترضانه رشت را ترک کرد و اعلام کرد تا زمانی که حزب عدالت از کارهای خلاف و حمله به اسلام و تبلیغ کمونیسم دست بر ندارد به رشت باز نخواهد گشت. به دنبال این حادثه اعضای حزب عدالت که بعضی از آنان همچون احسان الله خان و خالو قربان قبلاً از دوستان نزدیک میرزا بودند، درصدد بر آمدند کودتایی را انجام دهند که طرح آن را قبلاًٌ ریخته بودند. نقشه ی کودتا این بود که میرزا یا باید کشته شود و یا دستگیر و از رهبری انقلاب کنار رود. میرزا که تا حدی از هدف اعضای حزب و نقشه ی خائنانه ی آنان مطلع شده بود، به جنگل رفت و در این درگیری ها بسیاری از جنگلی ها دستگیر یا کشته شدند.

شکست نهضت و شهادت میرزا کوچک خان جنگلی

پس از تسلیم خالو قربان، نیروهای دولتی وارد رشت شدند و چون مذاکرات صلح با جنگلی ها به نتیجه نرسید، نیروهای دولتی به تعقیب جنگلی ها پرداختند. برخی از نیروها متفرق، برخی تسلیم و تعدادی نیز کشته شدند. با چنین وضع سخت و دردناکی میرزا در سرمای شدید زمستان از همسرش خداحافظی کرد و در اعماق جنگل عقب نشست تا بتواند نیروهای پراکنده را در فرصت مناسب جمع آوری و سازماندهی کند. امّا در اثر سرما مرگ به سراغش می آید. روزنامه ی جنگل ارگان نهضت درباره هدف نهضت چنین نوشته است:(۱)

«ما قبل از هر چیز طرفدار استقلال مملکت ایرانیم. استقلال به تمام معنای کلمه، یعنی بدون اندک مداخله ی هیچ دولت اجنبی، [و طرفدار] اصلاحات اساسی مملکت و رفع فساد تشکیلاتی دولتی، که هر چه بر سرایران آمده از فساد تشکیلات است. ما طرفدار یگانگی عموم مسلمانانیم. این است نظریات ما که تمام ایرانیان را دعوت به هم صدایی کرده، خواستار مساعدتیم.»

رهبر نهضت جنگل یک روحانی و مرد دین بود. او انقلاب جنگل و همه ی مظاهر آن را از دریچه ی اندیشه های سیاسی که از اسلام آموخته بود، می نگریست. او یک باره دست به قیام مسلحانه نزد، همه ی راه ها را آزمود و پس از یأس وارد عمل و مردانه پا به صحنه ی کارزار نهاد.

او شاهد به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی، توسط محمد علی شاه و تحصن علما در سفارت عثمانی بود. او به امید نجات مشروطه به مجاهدین پیوست و در فتح قزوین شرکت کرد و با مشاهده ی اعمال خلاف بعضی از مجاهدین به موطن خود رشت بازگشت، اما بار دیگر به مجاهدین پیوست و در فتح تهران شرکت نمود و با قوای استبداد جنگید.

علی رغم تلاشی که در تحریف چهره ی میزرا به عمل آمده، به شهادت تاریخ، وی از مجاهدان مشروطیت و از هواداران جناح اعتدالیون مجلس و وفادار به اسلام بود. او سخت به اتحاد جهان اسلام عشق می ورزید. تاخت و تازهای خارجی در صحنه ی سیاست و اقتصاد کشور و سیاست بازی عناصر منافق و خود فروخته، وضع آشفته گیلان و بی کفایتی دولتمردان، انگیزه هایی بود که این روحانی جوان، حساس و دلسوخته را به میدان سیاست و سپس به صحنه ی کارزار کشاند.

نخست در برابر استبداد محمد علی شاه ایستاد و سپس با شخصیت های با نفوذ تماس گرفت و در آخرین مرحله از تلاش خود سلاح به دست گرفت و در برابر نیروهای بیگانه به مقاومتی جانانه پرداخت. او بارها در برابر مردم گیلان هدف از نهضت خود را احیای قوانین اسلام اعلام کرد و یادآور شد که میرزا کوچک هرگز اسلحه را از خود دور نمی کند، مگر وقتی که مطمئن باشد، افراد ایرانی از تجاوز متجاوزان بیگانه و ستمکاران داخلی مصون و از امنیت و رفاه برخوردار هستند.

پی نوشت:

۱٫ روزنامه ی جنگل، سال اول، شماره ی ۲۸، به نقل از انقلاب اسلامی و ریشه های آن، عباسعلی عمید زنجانی، ص ۳۷۰٫

منبع:

انی کاظمی در وبسایت تاریخ ما و مقاله میرزا کوچک خان

11 نوامبر 2019 1,113 بازدید 0
ادامه و دانلود
ما در دورانی زندگی می کنیم که اطلاعات زیادی درباره زندگی سالم در دسترس است اما متاسفانه تعداد عادات زندگی ناسالم که به ما القا می شود، روز به روز در حال افزایش است. با پرشین فا همراه شوید تا ۵ نکته برای حفظ سلامتی! را به شما بازگو کنیم.

 

خوب بخورید! 

بدن شما به مواد مغذی مختلف و به مقدار مناسب نیاز دارد. این مواد غذایی از غذاهایی که میخوریم بدست می آید و کمبود هر یک باعث ضعف در سلامتی می شود.

خوب غذا خوردن باعث می شود بیماری ها کاهش پیدا کنند، به ویژه اگر غذا را همراه با ویتامین های مورد نیاز بدنتان مصرف کنید. کارشناساتن تغذیه خوردن غذاهایی با چربی و کربوهیدارت کم را توصیه می کنند. رژیم غذایی شما باید به اندازه کافی حاوی پروتئین، ویتامین و مواد معدنی باشد.


به اندازه کافی بخوابید!

در طول خواب، بدن شما زمان کافی برای جوانسازی پیدا می کند. سلول ها سموم را دفع می کنند، هورمون های استرس از جریان خون شما پاک می شوند و دستگاه گوارش شما زمانی برای استراحت و هضم پیدا می کند.

مغز شما هم نیاز به استراحت دارد و باید سلامت روان شما احیا شود. کمتر از هشت ساعت در شب نخوابید تا بدن شما در شرایط مناسبی قرار گیرد.


آب زیادی بنوشید!

آب برای عملکرد سیستم بدن شما نیاز است. آب بیشتری قسمت بدن را تشکیل می دهد و مقادیر ناکافی آن باعث اختلال در انتقال مواد مغذی و اکسیژن می شود .

نوشیدن آب کافی به هضم غذا کمک می کند و بدن مواد مغذی لازم را دریافت می کند. بدون اب، پوست شما خشک و رنگ پریده به نظر می رسد.


زیاد ورزش کنید!

ورزش کردن از جهات مختلفی به شما کمک می کند. وزن شما را کنترل می کند و خطر ابتلا به بیماری ها را کاهش می دهد. و هنگام ورزش سطح استرس شما نیز پایین می آید.

شما نیازی به برنامه پیچیده ای ندارید. ورزش های ساده ای مثل پیاده روی، دوچرخه سواری و دویدن میتواند مفید واقع شود.


از نور خورشید دوری کنید!

نور خورشید حاوی اشعه ماورا بنفش است که باعث آسیب به پوست می شود و حتی سرطان پوستی به وجود می آورد. در طول تابستان کمتر در فضای باز بمانید. اگر مجبور هستید از ضد آفتاب مناسب و کلاه نقاب دار استفاده کنید.

22 سپتامبر 2019 26 بازدید 0
ادامه و دانلود
قطعا متخصص پوست شما میخواهد شما پوستی سالم و شفاف داشته باشید ولی معمولا به شما نمی گوید که با چه روش های ساده و کم هزینه ای میتوان پوستی سالم داشت! البته که ضدآفاب برای پوست حیاتی ست ولی اغلب این عادات روزانه شماست که بر کیفیت پوستتان تاثیر می گذارد. با پرشین فا همراه باشید.۵ راز آسان برای داشتن پوست سالم!

 

کاهش مصرف کافئین 

آبرسانی یکی از مهمترین نکات پوست سالم است و کافئین باعث خشک شدن پوست شما می شود. در واقع کافئین مدر می باشد و باعث می شود آب بیشتری از حد نرمال از بدن خارج شود. پس در صورت استفاده از چای و قهوه و نوشیدنی های کافئین دار باید آب بیشتری مصرف کنید. بعد از نوشیدن یک فنجان قهوه، بهتر است داخل آب ولرم لیمو بیاندازید و آن را بنوشید.


استراحت کردن

زندگی هر روز در حال سخت تر شدن است و این باعث می شود به ما استرس زیادی وارد شود. اغلب ما در صورت مواجه شدن با آکنه، اگزما یا پسوزیریاس، دنبال محصولات گرانقیمت برای بهبود آن هستیم. ولی شاید استرس باعث این مشکل شده باشد.

هرچند گفتنش راحت است ولی استرس خود را کنترل کنید. به جای خرید یک کرم گرانقیمت،یک مجله سرگرمی بخرید و  بعدازظهرها به تختخواب بروید. پیاده روی کنید، خودتان را سرگرم کنید و… بعد از مدتی خواهید دید که پوست شفاف تر و جوان تری دارید.


باشگاه رفتن

شاید براییتان سخت باشد که بدون آرایش به باشگاه بروید. ولی بهتر است نگرانی ها را کنار بگذارید و طبیعی باشید.  وقتی شما در باشگاه هستید، پوست شما عرق می کند و در صورتی که آرایش داشته باشید، منافذ پوست شما بسته می شوند و دچار آکنه می شوید.

در واقع آرایش در حین ورزش خطرناک است چرا که عرق کردن یک سیستم محافظتی ست و گرمای بیش از حد بدن را بیرون می آورد. کمی ریمل ضداب و برق لب برای شما کافی ست.


شستن براش های آرایشی

چربی پوست ما به براش هایی که از آن استفاده می کنیم منتقل می شوند و تمام میکروب ها و جرم ها را به خود می گیرند. استفاده از براش کثیف باعث چین و چروک و آکنه می شود.  حتی ممکن است شما را دچار عفونت های کشنده کند. پس بهتر است هفته ای یکبار براش های خود را بشویید.

22 سپتامبر 2019 26 بازدید 0
ادامه و دانلود
رستوران های زیادی در دنیا وجود دارند که غذاهای با کیفیت در محیطی عالی و منحصر به فرد ارائه می کنند. این غذاخوری ها معمولا پاتوق افراد معروف هستند و بهترین خدمات را اارائه می کنند. اگر پول برای شما مسئله نیست پس حتما سری به یکی از رستورانهای لیست ما بزنید. با پرشین فا همراه شوید تا ۵ رستوران فوق العاده گران در دنیا! را به شما معرفی کنیم.

 

رستوران ماسا، نیویورک سیتی 

این رستوران در وارنر سنتر نیویورک واقع شده است. سرآشپز ارشد رستوران، ماسا تاکایاما، یک فضای آرام و دنج برای مشتریان خود فراهم کرده است. این رستوران منوی ثابتی ندارد. وعده غذایی برای هر نفر از ۳۵۰ دلار برای هر نفر متغیر است. نوشیدنی ها از ۴۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار می باشد.


رستوران آراگاوا، توکیو

این رستوران یکی از ۵ رستوران برتر و گران دنیاست. این رستوران زمانی تنها ۲۲ صندلی داشت و بهترین کوبه (گوشت گاو) دنیا را سرو می کند. برخی دیگر از سایر مواد غذایی که در اینجا سرو می شوند شامل ماهی دودی و کباب زغالی می باشد. غذا برای هر نفر حدود ۳۴۱ دلار می شود.


رستوران گوردون رامسای، لندن

سرآشپز این رستوران یکی از سرآشپزهای تلویزیونی محبوب می باشد. این رستوران فوق العاده منحصر به فرد و سطح بالا می باشد. منوی رستوران شامل غذاهای فصلی می باشد که رنج قیمت از ۱۸۵ دلار تا ۳۲۰ دلار است.


رستوران کریسریر، سوئیس

این رستوران سه ستاره یکی از معروف ترین آشپزهای ۴۰ ساله دنیا را دارد. این رستوران همواره تحسین مشتری ها را برانگیخته و در صدر انتخاب های مشتریان قرار دارد. برخی از غذاهای این رستوران دارای میوه های قرمز و قارچ های برشته می باشد. چندین نوبت برای شما غذا می آورند که حدود ۴۱۵ دلار می شود.


رستوران زیر دریایی ایتا، مالدیو

این رستوران در ۲۰۱۴ به عنوان گران ترین و زیباترین رستوران شناخته شد. ایتها در ارتفاع ۵ متری زیر سطح دریا در اقیانوس هند واقع شده است. این رستوران نمایی فوق العاده دارد و برای یک شام رمانتیک با همسرتان گزینه ای فوق العاده می باشد. غذاهای اروپایی سرو می کند که ۵۰۰ دلار برای هر نفر هزینه دارد.

22 سپتامبر 2019 22 بازدید 0
ادامه و دانلود
سرطان یک بیماری ترسناک است. در اصل چیزی در بدن باعث می شود که سلول ها به طور غیر طبیعی رشد کنند. ویروس، سیگار، مواد شیمیایی، الکل و.. باعث بروز سرطان می شوند.  غذاهای حاوی آنتی اکسیدان، مواد معدنی، و ویتامین با سرطان می جنگند.با پرشین فا همراه شوید تا ۴ ماده غذایی برای پیشگیری از سرطان! به شما معرفی کنیم.

 

آلیوم

سیر منبع خوبی از آلیوم می باشد. آلیوم تاثیر ضد توموری و ضد میکروبی دارد و از بیماری های قلبی عروقی پیشگیری می کند. سیر همچنین باعث کشته شدن H. pylori است، باکتری که باعث سرطان معده می شود. سیر خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ، پستان، لوزالمعده و مری را کاهش می دهد.

میتوانید سیر را یا در غذا استفاده کنید و یا با کمی آن را قورت دهید. پیاز، پیازچه ، تره فرنگی هم این خاصیت را دارا هستند.


گلوکوزینولات ها

سبزیجاتی مثل کلم بروکلی، کاهو، کلم پیچ حاوی گلوکوزینولات می باشند. این آنزیم ها مثل سولفورافان فعال می شوند و از روده عبور می کنند. سولفوروفان با H. pylori هم مبارزه می کند و الودگی ها را سم زدایی می کند. این سبزیجات خطر ابتلا به سرطان پروستات، ریه، روده، پستان، مثانه، کبد، دهان، سر، مری و معده را کاهش می دهند.

برا تاثیر بهتری می توانید، کلم بروکلی را بخارپز کرده و با سیر و روغن زیتون به طور روزانه مصرف کنید. این نه تنها باعث کاهش وزن می شود بلکه با سرطان ها هم مبارزه می کند.


لیکوپن

لیکوپن یک کارتون می باشد که رنگ قرمز روشن دارد. لیکوپن خطر ابتا به سرطان پروستات را کاهش می دهد. همچنین تحقیقات نشان داده باعث کاهش رشد سلول های سرطانی ریه و پستان می شود.

گوجه فرنگی منبع عالی برای لیکوپن می باشد و روند پخته شدن باعث می شود که لیکوپن به راحتی توسط بدن شما جذب شود. پس کمی گوجه به بروکلی و سیرتان اضافه کنید.

دیگر منابع لیکوپن شامل هندوانه، پاپایا، گریپ فروت، فلفل قرمز پخته شده، مارچوبه پخته شده، کلم قرمز، انبه و هویج پخته شده می باشند.


اسید الاژیک

اسید الاژیک یک پلی فنول با خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد. گیاهان اسید الاژیک تولید می کنند تا از عفونت جلوگیری کنند.اسی الاژیک از سرطان پوست، ریه، پستان، مثانه و مری جلوگیری می کند.

توت فرنگی، انگور، تمشک، زغال اخته، انار، و گردو منبع خوبی از اسید الاژیک هستند. آجیل هم به مقدار کم میتواند مفید باشد. چرا کم؟ چون کالری بالایی دارند و باعث افزایش وزن می شوند.

 

22 سپتامبر 2019 27 بازدید 0
ادامه و دانلود
خستگی بیش از حد در طول روز، یکی از رایج ترین مشکلاتی ست که برای اکثریت پیش می آید، ولی هر کسی نمیداند چگونه از خستگی جلوگیری کند!  با پرشین فا همراه باشید تا نکاتی برای جلوگیری از خستگی! برای شما شرح دهیم.

 

آب بنوشید! 

اگر در طول روز احساس خستگی کردید، پس حتما بدن شما به آب بیشتری نیاز دارد. کم آبی بدن باعث علائم مشخصی ندارد و اگر به آن توجه نکنید باعث مشکلات جدی تری می شود. خون شما سفت می شود و از قلب شما کار بیشتری می کشد. مطمئن شوید که آب کافی در طول روز بنوشید و از استفاده نوشیدنی های قندی یا کافئین دار خودداری کنید. این نوشیدنی ها خودشان دلیل کم آبی بدن هستند.


صبحانه بخورید!

صبحانه مهمترین وعده غذایی در طول روز می باشد. صبحانه به شما انرژی لازم برای کارهای روزمره را می دهد و همچنین سیستم هضم سالمی خواهید داشت. بهتر است غذاهایی را برای صبحانه انتخاب کنید که به شما حس تازگی و هوشیاری بدهد. معمولا آجیل، غلات و میوه جات بهترین گزینه هستند.


ورزش کنید!

ورزشی انجام دهید که فقط جتبه سرگرمی نداشته باشد، باید باعث شود انرژی شما زیاد شود. دو صبحگاهی قبل از رفتن به سرکار می تواند حس بهتری به شما بدهد و قدرت تمرکز شما را بالا می برد. همچنین ورزش باعث چربی و کالری سوزی می شود و سلامتی کلی شما را بالا می برد. ورزش باعث می شود اکسیژن بیشتری به مغزتان برسد.


استراحت کنید!

استراحت برای سلامتی شما فوق العاده مهم است. یک خواب شبانه و به موقع میتواند سیستم بدن شما را در شرایط مطلوبی نگه دارد. بهتر است حداقل ۷ تا ۸ ساعت در شب بخوابید تا برای روز بعد با انرژی بیشتری از خواب بیدار شوید. بهتر است موقع خواب صدایی نباشد و تاریک باشد.


موسیقی گوش کنید!

موقع خواب، هنگام استراحت و یا راه رفتن هدفون را در گوشتان بگذارید و موسیقی ملایم گوشی کنید. این توصیه های ساده میتواند عملکرد روزانه ما را تغییر دهد و میزان خستگی بی دلیل را کمتر کند.

21 سپتامبر 2019 25 بازدید 0
ادامه و دانلود
در اینجا میخواهیم به فواید فوق العاده سیر بپردازیم که میتوان شما را به یک سوپر قهرمان تبدیل کند! سیر همواره از دوراه باستان تا کنون قدرت شفابخش معجزه آسایی داشته و دارد. با پرشین فا همراه باشید تا به شما بگوییم چرا هر روز سیر بخوریم؟

 

 اهرام را با سیر ساختند!!

ورزشکاران، کارگران و سربازان و ملوان های مصر، یونان و روم باستان ، همواره از سیر استفاده می کردند. در واقع سیر مثل یک دوپینگ و تقویت کننده استفاده می شد و کارایی شخص را بالا می برد. علم مدرن با بررسی این مسئله فهمیدند که سیر باعث می شود عملکرد در فعالیت های ورزشی بهبود یابد. بیشترین تاثیر مثبت سیر در بیماری های قلبی ثابت شده است. یک دوره شش هفته ای مصرف سیر، ضربان قلب را کاهش می دهد و شما را برای ورزش آماده می سازد.


سیر برای شما می جنگد!

سیر میتواند به شما کمک کند در برابر بیماری هایی مثل سرماخوردگی مقاوم شوید و مدت هفت روزه سرماخوردگی را تا ۱ روز کاهش دهد. مردم باستان از سیر برای مبارزه با انگل و درمان مشکلات ریوی استفاده می کردند. سیر سیستم ایمنی بدن شما را تقویت می کند و در نتیجه در درمان شما نقش موثری دارد. اگر سرما خورده اید، به غذای خود سیر اضافه کنید.


سیر دشمن فلزات سنگین است!

فلزاتی مثل سرب و جیوه باعث اسیب به مغز و اندام های بدن و حتی مرگ می شود. اگر با فلزات سنگین سر و کار دارید و یا در خانه ای قدیمی زندگی می کنید، پس سیر را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. حواستان باشد به کودکان سیر زیادی ندهید و با متخصص اطفال مشوت کنید.


سیر چربی را از بین می برد!

مطالعات نشان داده که سیر بر چربی خون تاثیر می گذارد. اگر مشکل کلسترول دارید، پس سیر را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. مصرف منظم سیر باعث می شود که میزان LDL تا ۱۰ درصد کاهش یابد.


سیر قلب را رام می کند!

اگر نگران بیماری قلبی، سکته قلبی و سکته مغزی هستید، پس باید بدانید سیر بهترین دوست شما خواهد بود. سیر مثل داروهای تجویزی، فشار خون را کاهش می دهد.

19 سپتامبر 2019 64 بازدید 0
ادامه و دانلود
دیابت نوع ۲ کاملا وابسته به رژیم غذایی ست. خوردن شکر و چربی زیاد برای این افراد خطرناک است، به ویژه اگر سبک زندگی بی تحرکی داشته باشند. مطالعات نشان داده سمومی که برای دفع آفات در گیاهان استفاده می شود، خطر ابتلا به دیابت را افزایش می دهد. افراد دیابتی برای کنترل بیماری از دارو استفاده می کنند ولی میزان کمی از قند و کربوهیدرات در رژیم غذایی هم بی تاثیر نیست. با پرشین فا همراه شوید تا جلوگیری از دیابت با غذاهای ارگانیک! را به شما آموزش دهیم..

 

 انواع سبزیجات

سبزیجات باید بیشتر از گوشت در رژیم غذایی شما جا پیدا کند. شا برای بدست آوردن مواد مغذی لازم برای بدنتان، باید سبزیجات با رنگ های مختلف را مصرف کنید. سبزیجاتی با کربوهیدارت پایین، شامل قارچ، پیاز، بادمجان، گوجه، بروکسل و کدوهایی با کربوهیدارت پایین مثل کدو سبز را در رژیم خود قرار دهید.سبزیجات به غذای شما عطر و طعم می دهد و آن را میتوان به روش های مختلف سرو کرد. طعم های مورد علاقه خود را انتخاب کنید و لذت ببرید.


ملون و توت ها

اگر عاشق میوه هستید، پس باید بدانید خربزه، هندوانه، ملون و انواع توت ها، میتواند یک میان وعده عالی برای شما باشد، چرا که یک فنجان از این میوه ها، فقط ۱۵ گرم کربوهیدارت دارد. شیرینی این میوه ها، تاثیر چندان بر قند خون شما ندارد، چون فیبر دارد و سرعت جذب را کاهش می دهد. این میوه ها به صورت یخ زده یا ترکیب آن با شیر و جو دو سر هم بسیار مغذی خواهد بود.


غلات سبوس دار، غذاهای پر فیبر

غذاهای فیبر دار برای کاهش سرعت و تسهیل روند هضم ، بدون تاثیر روی قند خون مناسب هستند. دریافت فیبر کافی میتواند بعد از غذا به شما احساس سیری طولانی مدت بدهد و از پرخوری جلوگیری می کند. بهترین انتخاب ها نخود، عدس، لوبیانان سبوس دار و جو دو سر می باشد.

رژیم غذایی که از دیابت جلوگیری کند، باید کربوهیدرات کمتری در آن نهفته باشد، ولی این بدان معنی نیست که هیچ کربوهیدارتی دریافت نکنید. بدن برای سوخت و ساز به کمی کربوهیدرات نیاز دارد. به همین دلیل است که از خوردن آن احساس لذت می کنیم. پس خوردن غذاهای سبوس دار و پر فیبر سیستم بدن شما را دچار مشکل نمی کند.


پروتئین

پوتئین مکانیزمی ست که با آن ماهیچه ها، موها و سایر بافت ها ساخته و ترمیم می شوند. این بخش مهمی از رژیم غذایی سالم است،به ویژه به این دلیل که بدن آن را ذخیره نمی کند و دائما نیاز به یک منبع جدید دارد. البته ما رژیم های غذایی با کربوهیدارت پایین را پیشنهاد نمیکنیم، چرا که شما را از خوردن چیزهایی مثل میوه و سبزیجات منع می کند و شما مهمترین منابع مواد مغذی و فیبر را از دست می دهید. باید رژیم غذایی متعادل با پروتئین، چربیهای سالم، و سپس کربوهیدارت ها تنظیم کنید. ماست یونانی، تخم مرغ، آجیل، و گوشت بدون چربی، بهترین انتخاب برای تامین پروتئین می باشد.

بهترین رژیم برای جلوگیری از دیابت، رژیمی ست که بیشتر غذای شما را میوه و سبزیجات تشکیل دهد. در این صورت یک توازن بین ویتامین ها ، مواد معدنی، فیبر، کربوهیدارت ها، چربی های سالم و پروتئین برقرار می شود. مواردی مثل کوشت کم چرب و لبنیات هم اشکالی ندارد. فقط از مصرف محصولاتی که با آرد سفید تصفیه شده ، تهیه می شود را مصرف نکنید، چرا که قند خون را بالا می برد. همیشه غذای ارگانیک را انتخاب کنید تا خطر پیشرفت بیماری دیابت به دلیل سموم آفت کش را کاهش دهید.

3 سپتامبر 2019 13 بازدید 0
ادامه و دانلود
سر درد یکی از رایج ترین مشکلات بشر می باشد و دلیل آن میتوان هر چیزی باشد از کم آبی بدن گرفته تا استرس و آلرژی.. اولین کاری که میتوان برای کاهش سردرد کرد استفاده از استامینوفن، پروفن، و ناپروکسن است. هر کدام از این داروها میتواند سر درد را به حداقل برساند. متاسفانه این داروها عوارض جانبی زیادی دارند. آیا مدانید استامینوفن اولین دلیل نارسایی کبد در دنیاست؟ نباید داروهای شیمیایی را به عنوان اولین راه حل استفاده کنید. با پرشین فا همراه شوید تا ۵ داروی مسکن طبیعی برای سر درد! را به شما معرفی کنیم..

 

آب 

وقتی سردرد به سراغتان می آید، اولین کاری که باید بکنید، نوشیدن آب است. کم آبی مزمن یکی از دلایل اصلی سردرد می باشد. کمبود آب همچنین باعث تحریک پذیری و حواس پرتی می شود و این باعث می شود مشکل شما حاد تر شود.

با نوشیدن آب حدود ۳۰ دقیقه تا یک ساعت بعد، سردرد ناشی از کم آبی بدن بهبود می یابد. اگر مستعد سردرد هستید، با نوشیدن آب به طور مداوم میتوانید جلوگیری کنید. سعی کنید میوه و سبزیجات آبدار زیادی مصرف کنید.


زردچوبه

یکی از دلایل سردرد التهاب می باشد. پروفن یک داروی ضد التهاب قوی می باشد و به همین دلیل باعث می شود احساس بهتری داشته باشید. ولی در طبیعت ، داروهای ضد التهاب زیادی وجود دارد که باید اول آن را امتحان کنید. زردچوبه به خاطر ترکیبات ضد التهابی و آنتی اکسیدان زیاد، خاصیت ضد التهابی دارد.

کورکومینوئید موجود در زردچوبه باعث می شود التهاب کاهش یابد و مهمترین آنها کورکومین می باشد. کورکومین التهاب سراسر بدن را کاهش می دهد و در مورد سردرد، باعث می شود احساس بهتری داشته باشید. پس سعی کنید غذای سرشار از ادویه آماده کنید.. اگر طعم زردچوبه را دوست ندارید، میتوانید آن را به صورت کپسولی میل کنید.


پوست درخت بید

اگر به دنبال یک مسکن طبیعی هستید، پس پوست درخت بید گزینه مناسبی ست. این ماده حاوی سالیسین، از خانواده اسید استیل اسید سیلیک می باشد. جوامع باستان برای تسکین درد، کاهش تب، و کاهش التهاب ، پوست درخت بید را می جویدند. امروزه میتوانید پوست درخت بید خشک شده را تهیه کنید و به صورت چایی دم کنید.

پوست درخت بید بسیار قوی ست ولی چون مثل آسپیرین عمل کند، ممکن است عوارض جانبی داشته باشد. مصرف طولانی مدت این ماده توصیه نمی شود. کسانی که داروی ضدانعقادی مصرف می کنند؛ نباید از ماده استفاده کنند. هرگز پوست درخت بید را با سایر مسکن ها ترکیب نکنید.


منیزیم

مطالعات نشان داده که کمبود منیزیم در کسانی که سردردهای میگرنی شدید دارند، بسیار رایج است. مصرف ۶۰۰ میلی گرم منیزیم خوراکی در روز میتواند تعداد دفعات حملات میگرنی را کاهش دهد.

هنوز معلوم نیست چرا منیزیم به سردرد کمک می کند ولی یک ماده معدنی مهم است که در بسیاری از عملکردهای بدن مثلل تنظیم قند خون نقش دارد.

1 سپتامبر 2019 56 بازدید 0
ادامه و دانلود
همیشه به نحوی غذای ما با ظروف پلاستیکی درگیر است.مواد شیمیایی بکار رفته در پلاستیک وارد غذای ما می شود و این مسئله بی خطر نیست!  چرا که حاوی یک ماده به نام BPA(بیسفنول A) می باشدکه سیستم اندورسین را مختل می کند و باعث سرطان و بیماری های قلبی می شود. هرچند پلاستیک زندگی ما را آسان تر کرده ولی در طولانی مدت سلامت ما را دچار مشکل می کند.  با پرشین فا همراه باشید تا بگوییم چرا از ظروف پلاستیکی استفاده نکنیم؟

 

۱٫بیسفنول A 

پلاستیک حاوی BPA می باشد و سیستم غدد درون ریز در بدن ما را مختل می کند و ریسک بیماری های کشنده مثل سرطان و بیماری های قلبی را افزایش می دهد. بچه ها بیشتر از همه مستعد مبتلا شدن به بیماری بر اثر BPA جذب شده در غذا می باشند. به همین دلیل استفاده از BPA  در ظروف کودکان ممنوع است.

متاسفانه این ماده در برخی مواردی که اصلا انتظارش را ندارید هم وجود دارد. در قوطی های آلمینیومی که سوپ، سبزیجات، و میوه وجود دارد ، این ماده یافت می شود. اگر میخواهید در معرض خطر نباشید، سعی کنید اقلامی را تهیه کنید که روی آن برچسب BPA free باشد.


۲٫فتالات

متاسفانه پلاستیک های نرمی که در بیشتر اسباب بازی های کودکان بکار می رود، حاوی فتالات می باشد چرا که به آن خاصیت انعطاف پذیری می دهد. فتالات به راحتی وارد پوست می شود و یا داخل غذایی می رود که با آن در تماس است.

مطالعات نشان داده که فتالات به سیستم اندورسین و تولید مثل کودکان آسیب می رساند و حتی خطر سرطان کبد را افزایش می دهد.اگر در صورت استشمام بوی آن ، سردرد گرفتید، این نشانه سمی بودن این ماده است.

اجتناب از این مواد دشوار است چرا که حتی در مواد شوینده بدن هم وجود دارد. در صورتی که میخواهید سالم بمانید، سعی کنید به دنبال برچسب “بدون فتالات” ، روی اقلام خریداری شده باشید.


۳٫انتیمونی

حتما میدانید که بطری های آب پلاستیکی، یک فاجعه محیط زیستی هستند، ولی احتمالا متوجه خطر آن برای سلامتی خود نشده اید. پلاستیک حاوی آنتیمونی می باشد.محققان بر این باورند که این ماده احتمال سرطان را افزایش می دهد.

در رابطه با این موضوع، مطالعات بیشتری باید انجام شود ولی این را میدانیم که قابلیت ورود به آب مصرفی ما را دارد. خطرناک بودن این ماده از طریق آزمایش روی کسانی که با آن سر و کار دارند، ثابت شده است.


۴٫آنتی باکتریال

ماده پلی پروپلین جایگزین ماده خطرناک BPA در بیشتر ظروف پلاستیک در دسترس ماست. اخیرا ثابت شده که این ماده هم به غذا نفوذ می کند و در نتیجه هیچ پلاستیک ایمنی وجود ندارد.روده های ما برای عملکرد صحیح باید تعادل باکتری ها را حفظ کند و مواد باکتریایی میتواند برای این مسئله مضر باشد.


۵٫تفلون

تفلون یک نوع پلاستیک نچسب است که ته ظرف ها و قابلمه ها را می پوشاند. هیچ سندی دال بر سمی بودن تفلون وجود ندارد ولی میتواند در دمای بالا، مواد سمی و مواد شیمیایی خطرناکی آزاد کند.

شما مادامی که غذا را در ظروف تفلون سرخ نکنید، میتوانید از این مواد شیمیایی در امان باشید. ولی در صورتی که میخواهید کاملا در امان باشید، ظروف مناسب تری برای پخت و پز تهیه کنید.چدن و سرامیک گزینه های خوبی هستند.

29 آگوست 2019 35 بازدید 0
ادامه و دانلود
زندگی در بهترین کشورهای دنیا برای شما بهترین امکانات بهداشتی و سیستم درمانی را فراهم می کند. دولت های زیادی وجود دارند که تمام تلاش خود را می کنند تا بهترین امکانات درمانی را به شهروندان ارائه کنند. کدام کشور بهترین خدمات را دارد. با پرشین فا همراه شوید تا با ۵ کشور با بهترین امکانات درمانی! را به شما معرفی کنیم.

 

دانمارک 

مراقبت های بهداشتی در دانمارک حیرت انگیز است. آب و هوا فوق العاده پاک و تمیز می باشد و شهروندان از زندگی سالم و رفاه برخوردارند. زیرساخت های پزشکی ، از بهترین های دنیا نیز سبقت می گیرد.


سنگاپور

هرچند این کشور در مقایسه با سایر کشورها بسیار کوچک است، مزایای زندگی در آن بسیار زیاد است. سنگاپور یکی از ثروتمند ترین کشورهای آسیایی ست که به واسطه آن بهترین زیر ساخت های پزشکی دنیا را ارائه می کنند.


سوئیس

سوئیس با وجود آب و هوای کوهستانی، آب تمیز و مناظر سرسبز، از نظر طبیعی یک مکان فوق العاده برای زندگی سالم می باشد.شهروندان سوئیس به ندرت به خدمات درمانی نیاز پیدا می کنند. ولی در صورتی که مشکلی پیدا کنند و به خدمات پزشکی نیازمند شوند، خیالشان راحت است که دکتر های خوبی دارند.


سوئد

استانداردهای زندگی سالم در سوئد از حد انتظار هم فراتر می رود. با وجود سبک زندگی سالم مردم سوئد، گاهی به خدمات درمانی نیاز پیدا می کنند. دولت سوئد بهترین مراکز درمانی با بهترین خدمات پزشکی را برای شهروندان فراهم ساخته است. حتی میزان امید به زندگی در بین مردم سوئد بسیار بالاست و حتی اغلب آنها بیش از ۸۰ سال عمر می کنند.


هلند

چیزی که سیستم درمانی هلند را از سایر کشورها متمایز می سازد، ارتباطات صمیمی و دوستان به بیماران تحت درمان می باشد. البته این تنها دلیلی نیست که ما این کشور را در لیست بهترین کشورها با بهترین خدمات درمانی اورده ایم. آنها همچنین در ارائه خدمات بی دست و پا نیستند و حتی بهترین پزشکان دنیا را دارند.


کانادا

کانادا بهترین خدمات اجتماعی را به شهروندان خود ارائه می کند. این شامل خدمات درمانی عالی برای تمام شهروندان می شود. خدمات درمانی همه چیز را تحت پوشش قرار می دهد از دارو گرفته تا خدات دندانپزشکی..ساکنان دائم کانادا از بیمه خدمات درمانی عمومی استفاده می کنند.


هنگ کنگ

اگرچه هنگ کنگ تنها ۱۱ بیمارستان خصوصی و ۴۲بیمارستان عمومی دارد ولی به راحتی به جمعیت ۷٫۲٫ میلیون نفری خدمت رسانی می کند. در واقع گفته می شود امید به زندگی در زنان هنگ کنگی از هر کسی در دنیا بالاتر است.

 

همانطور که از فهرست بالا متوجه شدیدف کشورهای مرفه تر از نظر اقتصادی، سیستم درمانی بهتری هم دارند. در واقع بهترین سیستم های درمانی دنیا باید سلامت روحی، فیزیک و زیرساخت های درمانی را در نظر بگیرند و همچنین اقدامات پیشگیرانه انجام دهند.
24 آگوست 2019 116 بازدید 0
ادامه و دانلود
بشریت در طول تاریخ به همه نقاط زمین رفته و یک نشانه از خود به جای گذاشته است. این بدان معنی نیست که جای کشف نشده در زمین وجود ندارد. به دلیل کمبود امکانات و دسترسی سخت به برخی از مناطق، هنوز هم میتوان مکان های بکر پیدا کرد. با پرشین فا همراه شوید تا این ۴ مکان دورافتاده در دنیا! را به شما معرفی کنیم:

 

جزیره پالمرستون 

جزیره پالمرستون یکی از جذاب ترین مکان های دورافتاده دنیا در ۲۰۰۰ مایلی شمال غرب نیوزلند قرار دارد. این جاذبه زیبا با ساحلی شنی تنها ۶۲ نفر جمعیت دارد که ۵۹ تای آنها نوادگان شخصی به نام ویلیام مارسترز می باشند. در این جزیره هیچ مغازه ای وجود ندارد چرا که مردم آن به جز از دنیای بیرون، نیاز به خرید ندارند. تنها ۲ بار در سال امکان سفر به این جزیره با کشتی میسر است و این برای ساکنین اصلا عجیب نیست که تمام سال بدون هیچ راه ارتباطی به تنهایی زندگی کنند.


روستای سوپای، آریزونا

با وجود اینکه گرند گانیون یکی از پر بازدید ترین جاذبه های ایالات متحده می باشد، ولی از روستای سوپای در همان نزدیکی خیلی یکم بازدید می شود. سوپای یک روستای دورافتاده در جنوب غربی کانیون می باشد. باید ۸ مایل پیاده روی یا اسب سواری در مسیری ناهموار را طی کنید تا به اینجا برسید، مگر اینکه هلکوپتر شخصی داشته باشید!

در اینجا چهار آبشار در کنار نهر هواسو وجود دارد و کلمه هاواسوپای به معنای مردم آبهای سبز می باشد. این آبشارهای منبع آب مردم می باشد.


اویمیاکن، روسیه

اویمیاکن یکی از سردترین مکان های دورافتاده زمین می باشد که دمای آن به -۵۸ می رسد. در اینجا هیچ رودی وجود ندارد چرا که همه چیز یخ زده است. زراعت در اینجا غیر ممکن است و غذای رایج ماهی منجمد، گوشت گوزن و ماکارونی می باشد. اینجا ۵۰۰ سکنه دارد که ۲۱ ساعت از روز هوا تاریک است.


جزیره پیتکارین، قلمرو برون مرزی بریتانیا

جزیره پیت کرن در سال ۱۷۹۰ مسکونی شد. این جزیره در ۳۳۰۰ مایلی نیوزلند قرار دارد. امروزه ۵۰ نفر سکنه دارد . همواره گردشگران یک مسیر آبی ۳۲ ساعته را طی می کنند تا به اینجا برسند ول هیچ سکنه جدیدی نداشته است.

 

20 آگوست 2019 167 بازدید 0
ادامه و دانلود
پوست ما در برابر شرایط محیطی واکنش نشان می دهد و خشک و بی آب یا چرب و آکنه ای می شود. با پرشین فا همراه باشید تا بدانید چگونه پوستی شفاف داشته باشیم؟

 

رطوبت رسانی و آبرسانی (صبح و شب) 

اولین قدم برای داشتن پوستی شفاف، آبرسانی آن می باشد. این یعنی شما هرجا می روید باید همیشه یک بطری آب همراه داشته باشید.اگر از داخل آبرسانی کنید، پوست شما از بیرون براق خواهد شد. همچنین یک کرم شب و روز مرطوب کننده در روتین پوستی خود قرار دهید.


همراه داشتن یک اسپری صورت 

یک نکته مفید دیگر این است که همیشه با خود یک اسپری صورت مناسب پوستتان همراه داشته باشید. در این صورت با مرطوب کردن پوست، میتوانید در همه شرایط صورتی شفاف و درخشان داشته باشید.سعی کنید محصولی انتخاب کنید که در ان گلاب یا آلوورا داشته باشد، چرا که این مواد پوست را تسکین می دهند. و با عث می شود همان شفافیتی که به دنبالش هستید را بدست آورید.


استفاده از هایلایتر

اگر به دنبال درخشش بیشتری بر روی پوستتان هستید، در قسمت بالایی گونه های خود، نوک بینی و استخوان ابرو کمی هایلایتر بزنید. برای داشتن ظاهری طبیعی تر آن را کمی محو کنید . هیچکس متوجه نخواهد شد که شما از هایلایتر استفاده کرده اید.

20 آگوست 2019 150 بازدید 0
ادامه و دانلود
کلیه های ما وظیفه تصفیه خون و دفع مواد زائد به شکل ادرار را دارد. برای جلوگیری از نارسایی کلیوی و سرطان باید پاکسازی شوند. خوردن برخی از گیاهان و نوشیدن آب میتواند این روند را آسان کند. این گیاهان دارویی خاص برای کسانی که در حال حاضر به بیماری کلیوی مبتلا هستند، توصیه نمی شود. چرا که ممکن است با داروهایشان تداخل داشته باشد. اما اگر سلامت هستید و میخواهید این سلامتی را حفظ کنید، این ۵ گیاه برای پاکسازی کلیه ها! را استفاده کنید..

 

 ۱٫سیر

سیر حاوی ماده فعالی به نام آلیسین می باشد که از جهات زیادی برای شما مفید است. خواص آنتی باکتریال، ضد التهابی و ضد قارچی دارد. به کلیه ها کمک می کند تا خون را تصفیه کند. همچنین یک ادرار آور خفیف است ، یعنی میتواند حجم ادرار را افزایش دهد و سدیم اضافی را خالی کند. آلیسین در پیاز نیز یافت می شود.


۲٫زردچوبه

زردچوبه گیاهی ست که به پودر کاری رنگ و طعم می دهد. زردچوبه حاوی ترکیبی به نام کورکومین است که باعث کاهش اثر آنزیم های التهابی می شود که منجر به بیماری های مزمن کلیوی می شوند. همچنین از رشد میروب های مضر که باعث فشار بر کلیه ها می شود، جلوگیری می کند.

ولی اگر به بیماری کلیوی دچار هستید، چون دارو دریافت می کنید، میزان زردچوبه در غذا را کاهش دهید.


۳٫زنجبیل

یکی از راه ها برای جلوگیری از بیماری های کلیوی، جلوگیری از مصرف قند اضافی ست. قند خون بالا برای کلیه ها مضر است. دریافت زنجبیل در رژیم غذایی، روشی عالی برای کنترل قند خون می باشد. زنجبیل به هضم غذا هم کمک می کند و باعث کاهش التهاب می شود.


۴٫ریشه قاصدک

خب این گیاهان بهاری و تابستانی فراتر از یک علف هرز هستند. برگ های قاصدک قابل خوردن است ولی این ریشه قاصدک می باشد که برای کلیه مفید است. ریشه قاصدک در درمان بیماری های کلیوی و کبدی استفاده می شود و برای کم خونی، آکنه، سوزش ادراری مفید است.


۵٫جعفری

جعفری معمولا به عنوان چاشنی استفاده می شود، ولی بهتر است بدانید جویدن کمی جعفری بعد از غذا یا پاشیدن آن روی غذا، کلیه ها را سم زدایی می کند. همچنین قند خون را کاهش می دهد ولی به بیماران کلیوی و دیابتی توصیه نمی شود.چرا که با داروها تداخل دارد.

19 آگوست 2019 158 بازدید 0
ادامه و دانلود
پیری در واقع یک شمشیر دو لبه می باشد.اگر بخواهیم مثبت بیاندیشیم، با رشد تجربه شخصی ما، کیفیت زندگی هم بهتر خواهد شد. با افزایش سن ما دانا تر می شویم. متاسفانه پیری با خود چروک، لکه های پوستی، و موی سفید هم به همراه دارد. انسان ها سالانه میلیون ها دلار هزینه می کنند تا با کرم های معجزه آسا بتوانند راز جوانی را کشف کنند ولی راه های ساده تری هم هست. زن های ژاپنی پوست درخشانی دارند که به سختی میتوان سن آن ها را حدس زد. دلیل آن رژیم غذایی سال، بدون چربی و یک روتین پوستی می باشد. با پرشین فا همراه شوید تا ۵ راز جوانی ژاپنی ها! را یاد بگیرید.

 

۱٫نوشیدن چای سبز 

اشتباه است که تصور کنید اهمیت دادن به پوست فقط با استفاده از محصولات پوستی میسر می شود. در واقع سلامت پوست شما با آنچه میخورید و مینوشید، رابطه مستقیم دارد. چای سبز یک نوشیدنی آرامش بخش است که برای بدن شما عالی ست. این مایع خوشرنگ خطر ابتلا به سرطان را نیز کاهش می دهد.

چای سبز میتواند پوست شما را دربرابر اشعه مضر UV حفظ کند و ظاهر شدن خط و خطوط روی صورت شما را به حداقل می رساند. نوشیدن روزانه یک فنجان چای سبز میتواند وزن شما را کاهش دهد و این به سلامت پوست شما نیز کمک می کند.


۲٫خوردن جلبک دریایی

جلبک دریایی بخش بزرگی از رژیم غذایی ژاپنی هاست و جالب اینجاست که این غذا برای پوست خاصیت زیادی دارد. جلبک دریایی پر از ویتامین و مواد معدنی ست، این ماده غذایی سرشار از کلسیم، منیزیم، ویتامین K، آهن می باشد.

مصرف منظم از جلبک دریایی باعث می شود پوست دربرابر آسیب های آفتاب مقاوم شود. همچنین به دلیل خاصیت ضدالتهابی باعث می شود تورم و قرمزی کاهش یابد. ید موجود در این ماده غذایی باعث جوانسازی پوست می شود و به متابولیسم کمک می کند.


۳٫ماساژ صورت

ماساژ منظم برای بدن عالیست چرا که باعث تحریک گردش خون می شود و از شل شدن عضلات جلوگیری می کند. افزایش گردش خون به شما صورتی شفاف و تازه می بخشد. صورت ۴۰ ماهیچه دارد که با ماساژ میتوان از پیری آن جلوگیری کرد. همچنین ماساژ باعث کاهش استرس و تنش روزانه می شود، که خودش منجر به ایجاد چهره ای خسته می شود. پس چرا نباید انجام بدهیم؟


۴٫استفاده از شوینده مناسب

زنان ژاپنی سعی می کنند بیشتر محصولات طبیعی استفاده کنند. مواد شیمیایی برای پوست میتواند مضر باشد و باعث پیری شود. گاهی این مواد تمام چربی مفید پوست را می گیرند و پوست شما را خشک می کنند.

به جای شستشوی روزانه با مواد شیمیایی، از محصولاتی با مواد طبیعی استفاده کنید. تنها روزی یکبار ، هنگام خواب، پوست را بشویید . اگر پوست چربی دارید و مجبورید شست و شوی بیشتر ی انجام دهید، از مرطوب کننده های گیاهی استفاده کنید.


۵٫نزدن تونر

استفاده از تونر باعث بیرون کشیدن چربی داخل منافذ می شود. این تنها در صورتی مفید است که شما با آکنه درگیر هستید. خشک شدن پوست منجر به پیری می شود.

به جای آن از مرطوب کننده استفاده کنید. مرطوب کننده باعث آبرسانی به پوست می شود و چهره جوانتری به شما می دهد. البته بهترین روش برای از بین بردن و جلوگیری از چین و چروک استفاده از آبرسان و مرطوب کننده می باشد. ابتدا کمی آبرسان روی پوست بزنید. بعد از ده دقیقه، یک مرطوب کننده روی آن بزنید.

19 آگوست 2019 211 بازدید 0
ادامه و دانلود
پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا