علی کوچیکه علی بونه گیر نصفه شب از خواب پرید

چشماش و هی مالید با دست سه چهارتا خمیازه کشید پا شد و نشست

علی کوچیکه علی کوچیکه نکنه تو جات وول بخوری

دانلود آهنگ به علی گفت مادرش روزی از هاتف

حرفهای ننه قمر خانم یادت بره گول بخوری

چی دیده بود چی دیده بود خواب یه ماهی دیده بود

بوی تنش بوی کتابچه های نو

بوی یه صفر گنده پهلوشم یه دو

بوی شبای عید و آشپزخونه و نذری پزون

شمردن ستاره ها تو رختخواب رو پشت بوم

ریختن بارون رو آجر فرش حیاط بوی لواشک بوی شکلات

علی کوچیکه علی کوچیکه نکنه تو جات وول بخوری

حرفهای ننه قمر خانم یادت بره گول بخوری

چی دیده بود چی دیده بود خواب یه ماهی دیده بود

ماهی چیه ماهی که ایمون نمیشه نون نمیشه

او یه وجب کوفته تنش واسه فاطی تومون نمیشه

حرفامو باور کن علی حرفامو باور کن علی

دست که به ماهی بزنی از سر تا پات بو میگیره

بو تو دماغا میپیچه دنیا ازت رو میگیره

بگیر بخواب بگیر بخواب که کار باطل نکنی

با فکرای صد تا یه غاز حل مسائل نکنی

میتونی بری شابدالعظیم ماشین دودی سوار بشی

قد بکشی خال بکوبی جاهل پامنار بشی جاهل پامنار بشی

علی کوچیکه علی کوچیکه نکنه تو جات وول بخوری

حرفهای ننه قمر خانم یادت بره گول بخوری

علی کوچیکه علی بونه گیر نصفه شب از خواب پرید

چشماش و هی مالید با دست سه چهارتا خمیازه کشید

چی دیده بود چی دیده بود خواب یه ماهی دیده بود

ماهی چیه ماهی که ایمون نمیشه نون نمیشه

او یه وجب کوفته تنش واسه فاطی تومون نمیشه

حرفامو باور کن علی حرفامو باور کن علی

میتونی بری شابدالعظیم ماشین دودی سوار بشی

قد بکشی خال بکوبی جاهل پامنار بشی جاهل پامنار بشی

علی کوچیکه علی کوچیکه نکنه تو جات وول بخوری

حرفهای ننه قمر خانم یادت بره گول بخوری

چی دیده بود چی دیده بود خواب یه ماهی دیده بود

چی دیده بود چی دیده بود خواب یه ماهی دیده بود

چی دیده بود چی دیده بود خواب یه ماهی دیده بود

دانلود آهنگ به علی گفت مادرش روزی از هاتف : دانلود

لینک کوتاه مطلب
18 ژوئن 2019 163 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا