آی یار مو بلند موهات بلنده ای یار نرخ نگای ناز تو چنده ای یار

یار مو بلند گیسوی کمندت ای یار ترده لبات شیرینی قنده ای یار

میخرم اون ناز و اداتو مشتریم خال لباتو

دانلود آهنگ یار مو بلند از هاتف

خواستگار چشم سیاتم هلاکه این دلم برا تو

آی یار مو بلند موهات بلنده ای یار نرخ نگای ناز تو چنده ای یار

یار مو بلند گیسوی کمندت ای یار ترده لبات شیرینی قنده ای یار

بیا تا تعبیر خواب من بشی مرحم این تب و تاب من بشی

بمونی عروس خونهء دلم تا که شاه بیت کتاب من بشی

نکنه یه وقت خراب من بشی یار مو بلند چه سر به زیره

اخم میکنه و بهونه گیره یار مو بلند بالا نشینه

یار مو بلند ماه زمینه یار مو بلند موهات بلنده ای یار

نرخ نگای ناز تو چنده ای یار یار مو بلند گیسوی کمندت ای یار

ترده لبات شیرینی قنده ای یار میخرم اون ناز و اداتو

مشتریم خال لباتو خواستگار چشم سیاتم

هلاکه این دلم برا تو یار مو بلند موهات بلنده ای یار

نرخ نگای ناز تو چنده ای یار یار مو بلند گیسوی کمندت ای یار

ترده لبات شیرینی قنده ای یار آی یار مو بلند موهات بلنده ای یار

نرخ نگای ناز تو چنده ای یار یار مو بلند گیسوی کمندت ای یار

ترده لبات شیرینی قنده ای یار میخرم اون ناز و اداتو

مشتریم خال لباتو خواستگار چشم سیاتم

هلاکه این دلم برا تو یار مو بلند موهات بلنده ای یار

نرخ نگای ناز تو چنده ای یار یار مو بلند گیسوی کمندت ای یار

ترده لبات شیرینی قنده ای یار بیا تا تعبیر خواب من بشی

مرحم این تب و تاب من بشی بمونی عروس خونهء دلم

تا که شاه بیت کتاب من بشی نکنه یه وقت خراب من بشی

یار مو بلند چه سر به زیره اخم میکنه و بهونه گیره

یار مو بلند بالا نشینه یار مو بلند ماه زمینه

یار مو بلند موهات بلنده ای یار نرخ نگای ناز تو چنده ای یار

یار مو بلند گیسوی کمندت ای یار ترده لبات شیرینی قنده ای یار

میخرم اون ناز و اداتو مشتریم خال لباتو

خواستگار چشم سیاتم هلاکه این دلم برا تو

یار مو بلند موهات بلنده ای یار نرخ نگای ناز تو چنده ای یار

یار مو بلند گیسوی کمندت ای یار ترده لبات شیرینی قنده ای یار

دانلود آهنگ یار مو بلند از هاتف : دانلود

لینک کوتاه مطلب
17 ژوئن 2019 146 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا