یادم می یاد آه آه آه ه ه ه ه ه ه ه خوابیده بود روی تخت با صورت زرد

به سقف اتاق نگاه می کرد دستاش جون نداشت حرکت کنه

می دونستم به بچه هاش فکر می کنه

دانلود آهنگ دارو از سندی

آه چقدر به دارو خانه ها رفتیم جواب نداریم شنیدیم

می گن فقط تو بازار سیاه دارو های خارجی ها

می گن شهرمون پول نداره واسه همشهری هاش دارو بیاره

تو مدرسه بمون گفتن شهرمون نفت داره گاز داره سنگ داره

آه این همه ثروت کجاست توی صندوقچه های کیاست

چند نفر باید از بی دارویی بمیرن تا دزدا رو بگیرن؟

یادم می یاد پدر دستش خالی بود

وقتی اون رفت بر مزارش گل گذاشتم با درد

یادم می یاد پدر از بیماری مرد

رو یعکش گریه کردم با درد یادم می یاد

فضای سرد راهروی بیمارستان یا بهتر گورستان

تا چشم دکتر به مریض افتاد گفت اول پول می خواد

خودمون باید آمپول کزاز بخریم باید به دلار پول بدیم

باید از خارج برات دارو بفرستند خیرات بفرستند

می گن افراد خیر به مردم کمک کنن

تا که دکترا باید از خارج دارو صدقه کنن تا که پس شما چه کاره اید

پول شهرمون کجا می ره کدوم حساب بانکی می ره

به ارواح خاک اون مرحوم خدا ازتون نمی گذره

یادم می یاد یادم می یاد پدر دستش خالی بود

وقتی اون رفت بر مزارش گل گذاشتم با درد

یادم می یاد ,یادم می یاد پدر از بیماری مرد

رو یعکش گریه کردم با درد یادم می یاد

دانلود آهنگ دارو از سندی : دانلود

لینک کوتاه مطلب
15 ژوئن 2019 172 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا