خدیجه خدیجه ببین چطور شد خدیجه

خدیجه خدیجه طوفان شد خدیجه

خدیجه خدیجه ببین چطور شد خدیجه

دانلود آهنگ خدیجه از سندی

خدیجه خدیجه طوفان شد خدیجه

ای یارم خدیجه دلدارم خدیجه

آه جونم آه جونم آه جونم آه جونم جونم

آه اه جونم آه اه جونم آه اه جونم آه اه جونم

سلام علیکم خدیجه بدو درو واکن خدیجه

منو نگاه کن خدیجه هلو هلو خدیجه

هلو هلو خدیجه خدیجه مال آبادانم

مال گرمای سوزانم با بلم میرم میایم

با تورم ماهی میگیرم تو رو جد سید محمد

نکنی ولم طاقت ندارم یه گلوبند طلا

مو از بوشهر برات میارم ای یارم خدیجه

دلدارم خدیجه ای یارم خدیجه دلدارم خدیجه

قدر تو دونم خدیجه قدرت میدنم

خدیجه خدیجه خدیجه خدیجه

وای خریدم خریدم بند طلا به خواستگاریت اومدم

جوابم کردی خدیجه خدیجه دختر بلا خدیجه دختر سیاه

وای خریدم خرمای بندرعباسی

به پیش تو من اومدم جات خالی بود

خدیجه دختر بلا  خدیجه دختر سیاه

وای ای دادم و بیدادم من کاری ندارم

ای داد و بیدادم من کاری ندارم خدیجه

ببین چطور شد خدیجه طوفان شد خدیجه

تیر بون شد خدیجه ببین چطور شد خدیجه

طوفان شد خدیجه تیر بون شد ای یارم خدیجه

دلدارم خدیجه ای یارم خدیجه دلدارم خدیجه

خدیجه آه جونم آه خدیجه آه اه جونم

آه اه جونم آه اه جونم آه اه جونم

هی هی هی هی هی هی هی هی

ه ه ه ه بمبو بمبو بمبو د بیام سراغ سمبو

بمبو بمبو بمبو د بیام سراغ سمبو

ای باشو باشو عشق جاشو ای ماشو ماشو عشق جاشو

تو سرور دخترای ای بندری حرفای تو داره بوی عنبری

وقتی که با کشتی روی کارونی مو میلرزم مثل بید مجنونی

ای باشو باشو عشق جاشو ای ماشو ماشو عشق جاشو

آه ماشاالاه وای روزایی که باهم تو نخلا بودی

بلم میروندیم فکر دریا بودیم با تور ماهیگیری صفا کردیم

ماهی ذبیدو خارو تو میدیدی چرخه پروازو ببند

تشنه ز پروانه ی من کنار ساحل میشینم

که روی ماهت ببینم چرخه پروازو ببند

تشنه ز پروانه ی من کنار ساحل میشینم

که روی ماهت ببینم ای باشو باشو

عشق جاشو ای ماشو ماشو عشق جاشو ای باشو باشو

عشق جاشو ای ماشو ماشو عشق جاشو هممممممممممممممم

سر بمبوی فشاری آقا قطع کن نزن همه جواب بدید کنیز احمد

سر بمبوی فشاری کنیز احمد دو تا سینه ی اناری کنیز احمد

کنیز فوتبال نسابو کنیز احمد کنیز حسود سیامو کنیز احمد

کنیز نونا تو راه بو کنیز احمد کنیز ننه ی حسامو کنیز احمد

کنیز بادبادکامو کنیز احمد کنیز بازار صفا مو کنیز احمد

کنیز بادبانامون کنیز احمد کنیز ماهی گیرامو کنیز احمد

کنیز و جاشوامو خدیجه ببین چطور شد خدیجه

طوفان شد خدیجه تیر بون شد خدیجه

ببین چطور شد خدیجه طوفان شد خدیجه تیر بون شد ای یارم خدیجه

دلدارم خدیجه ای یارم خدیجه دلدارم خدیجه خدیجه

دانلود آهنگ خدیجه از سندی : دانلود

لینک کوتاه مطلب
14 ژوئن 2019 476 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا