بابا آمده از راه آمده با کی آمده چرا خندون آمده

اون کیه باهاش چه هیزه اون چشاش

بابا میخنده باهاش دست اونه تو دستاش

دانلود آهنگ صیغه از سندی

مامان بیا مهمون امده بابای ما با یه خانوم آمده

ماما میگه این زنیکه کیه جریان چی چیه ؟

بابا میگه این زن منه صیغه منه

خانوم خونه از امروز ایشونه

غوغایی میشه ولوایی میشه

خر تو خر میشه کوتک کاری میشه

ما بچه میزنیم به چاک یه سوارخ موش حالا اینجا می ارزه

ماما میاد با یه ملاغه میاد کفگیر می کشه سر بابا میزنه

بابا جونم جونم چرا صیغه کردی بنده نقشه

بابا اومده مامان هلش بده هلش بده

بابا اومده مامان هلش بده هلش بده

بابا اومده با یه خانوم اومده

خانومه می گه اسمش شمسیه

بابا می گه شمسی خانوم جای شما روی سر ما

ماما میگه توی این خونه

یا جای منه یا جای اونه

ما بچه ها میگیم به بابا

مامان ما باید بمونه اینجا

ما شمسی نمی خوایم زن صیغه نمی خوایم

ما مامانو می خوایم

بابا می یاد با کمر بندش می یاد

ما در می ریم همگی تو حیات

ماما می یاد چادر به کمر می یاد

با جارو می یاد سراغ شمسی می یاد

بابا جونم چرا صیغه کردی ؟

-دندت نرم شه

بابا اومده مامان هلش بده هلش بده

بابا اومده مامان هلش بده هلش بده

هلش بده

دانلود آهنگ صیغه از سندی : دانلود

لینک کوتاه مطلب
14 ژوئن 2019 2,250 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا