سر اومد زمستون شکفته بهارون

گل سُرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون

گل سُرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون

دانلود آهنگ سرود زمستون از طوفان

کوه‌ ها لاله‌ زارن  لاله‌ ها بیدارن

تو کوه‌ها دارن گل گل گل آفتابو می کارن

تو کوه‌ها دارن گل گل گل آفتابو می کارن

توی کوهستون دلش بیداره تفنگ و گل و گندم داره میاره

توی سینش جان جان جان توی سینش جان جان جان

یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره

یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره

لبش خنده نور دلش چشمه شور

صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور

صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور

کوه‌ها لاله‌زارن لاله‌ها بیدارن

تو کوه‌ها دارن گل گل گل آفتابو می کارن

تو کوه‌ها دارن گل گل گل آفتابو می کارن

توی کوهستون دلش بیداره تفنگ و گل و گندم داره میاره

توی سینش جان جان جان توی سینش جان جان جان

یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره

یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره

دانلود آهنگ سرود زمستون از طوفان : دانلود

لینک کوتاه مطلب
12 ژوئن 2019 181 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا