گل سرخ و سپیدم کی می ایی

بنفشه برگ بیدم کی می ایی

تو گفتی گل در اید من می ایم

دانلود آهنگ جون مریم از طوفان

تو گفتی گل در اید من می ایم

وای گل عالم تموم شد کی می ایی

وای جان مریم جان مریم جان مریم

جان مریم چشماتو واکن سری بالا کن

در اومد خورشید شد هوا سفید

وقت اون رسید که بریم به صحرا وای نازنین مریم

جان مریم چشماتو واکن منو صدا کن

بشیم روونه بریم از خونه

شونه به شونه به یاد اون روزها

وای نازنین مریم وای نازنین مریم وای نازنین مریم

باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم

کاش می خوابیدم تورو خواب می دیدم

خوشه ی غم توی دلم زده جوونه

دونه به دونه دل نمی دونه

چه کنه با این غم وای نازنین مریم

وای نازنین مریم وای نازنین مریم

باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم

کاش می خوابیدم تورو خواب می دیدم

خوشه ی غم توی دلم زده جوونه

دونه به دونه دل نمی دونه

چه کنه با این غم وای نازنین مریم

وای نازنین مریم وای نازنین مریم

بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو

بیا سر کارمون بریم درو کنیم گندمارو

بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو

بیا سر کارمون بریم بیا بیا نازنین مریم

وای وای مریم وای نازنین مریم

وای نازنین مریم وای نازنین مریم

باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم

ای کاش می خوابیدم تورو خواب می دیدم

خوشه ی غم توی دلم زده جوونه

دونه به دونه دل نمی دونه

چه کنه با این غم وای نازنین مریم

وای نازنین مریم وای نازنین مریم

دانلود آهنگ جون مریم از طوفان : دانلود

لینک کوتاه مطلب
12 ژوئن 2019 304 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا