دنیا تو دنیایی نگفتیم برامون زندون باش

ما از تو دلتنگیم با ما بیش از این مهربون باش

دنیا تو دنیایی نگفتیم برامون زندون باش

دانلود آهنگ دنیا از طوفان

ما از تو دلتنگیم با ما بیش از این مهربون باش

ای دنیا خوشبختی پشت در نشسته

به میل تو هم در میشه باز و بسته

چشما اشک آلود رو لبها خنده

میکشه ما رو غم آینده

آینده

چشما اشک آلود رو لبها خنده

میکشه ما رو آینده

آه آینده هممم آینده

دنیا در آغوشت ما یک قطره از یک دریاییم

دنیا خسته ایم ما فقط آرامش را میخواهیم

دنیا در آغوشت ما یک قطره از یک دریاییم

دنیا خسته ایم ما فقط آرامش را میخواهیم

بار غم سنگینه دلامون غمگینه

از تو یک محبت برامون تسکینه

چشما اشک آلود رو لبها خنده

میکشه ما رو غم آینده

آینده

چشما اشک آلود رو لبها خنده

میکشه ما رو غم آینده آینده

آه آینده هممم آینده

دنیا تو دنیایی نگفتیم برامون زندون باش

ما از تو دلتنگیم با ما بیش از مهربون باش

ای دنیا خوشبختی پشت در نشسته

به میل تو هم در میشه باز و بسته

چشما اشک آلود رو لبها خنده

میکشه ما رو غم آینده آینده

چشما اشک آلود رو لبها خنده میکشه

ما رو غم آینده آینده آه آینده هممم آینده

دنیا تو دنیایی نگفتیم برامون زندون باش

ما از تو دلتنگیم با ما بیش از این مهربون باش

دنیا در آغوشت ما یک قطره از یک دریاییم

دنیا خسته ایم ما فقط آرامش را میخواهیم

دانلود آهنگ دنیا از طوفان : دانلود

لینک کوتاه مطلب
11 ژوئن 2019 709 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا