طوفان اومده طوفان اومده

عشق از راه چشم تا جان اومده

این عشق و صدا با طوفان عشق

دانلود آهنگ طوفان اومده از طوفان

این دو آتشین سوزان اومده

میلرزه دلم ای وای از دست دلم

از دیدار تو قابم خاطره افشونه

باغ آرزو گلریز از دیدنت

این گیسون تو دستم باد گل افشونه

طوفان اومده طوفان اومده

عشق از راه چشم تا جان اومده

این عشق و صدا با طوفان عشق

این دو آتشین سوزان امده

نگاه به نگاه زده چه رعد و برقی

چه قدر شیرینه عشق دو یار شرقی

و قلب طوفان چشمات چه قدر شیرینه

چشمات می دونن آفتاب مهتاب قشنگه

واست یه خوابی دیدم یه خوابشیرین

که جفت منی تو یک دونیای رنگی

با من میخندی میگی عشق از در امد

برت می خونم میکم باز اسر امد

پرپر دو تا کفتر

این سو اون سو این ور اوت ور

پرپر دو تا کفتر

این سو اون سو این ور اوت ور

نگاه به نگاه زده چه رعد و برقی

چه قدر شیرینه عشق دو یار شرقی

و قلب طوفان چشمات چه قدر شیرینه

چشمات می دونن آفتاب مهتاب قشنگه

واست یه خوابی دیدم یه خوابشیرین

که جفت منی تو یک دونیای رنگی

با من میخندی میگی عشق از در امد

برت می خونم میکم باز اسر امد

پرپر دو تا کفتر

این سو اون سو این ور اوت ور

پرپر دو تا کفتر

این سو اون سو این ور اوت ور

لا لا لا لا لا

لا لا لا لا لا

طوفان اومده طوفان اومده

عشق از راه چشم تا جان امده

این عشق و صدا با طوفان عشق

این دو آتشین سوزان اومده

میلرزه دلم اوای از دست دلم

از دیدار تو قابم خاطره افشونه

باغ آرزو گلریز از دیدنت

این گیسون تو دستم باد گل افشونه

طوفان اومده طوفان اومده

عشق از راه چشم تا جان اومده

این عشق و صدا با طوفان عشق

این دو آتشین سوزان اومده

طوفان اومده طوفان اومده

عشق از راه چشم تا جان اومده

این عشق و صدا با طوفان عشق

این دو آتشین سوزان اومده

دانلود آهنگ طوفان اومده از طوفان : دانلود

لینک کوتاه مطلب
10 ژوئن 2019 800 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا