صدای پاتو میشناسم

که مژدهء شکفتنه

یه آشتیه دوبارهء زمونه با دل منه

صدای پات صدا که نیست

آهنگ صدای پا از ناصر عبداللهی

ترانهء بهاریه

قدم بزار رو قلب من

که وقت بی قراریه

که وقت بی قراریه

به دست زندگی بده دوباره دست سردمو

رفیق راهمی بذار رو شونه بار دردمو

اگه رفیق راهمی بزن به جاده همسفر

غبار رو از دلم بگیر

سکوت رو از شبم ببر

بگیر سکوت سردمو دوباره با دلم بخون

نفس بده به غربت ترانه های نیمه جون

بیا که بی کسی بره

یکی بشیم کنار هم

بیا که خیلی وقته دل

منو سپرده دست غم

صدای پاتو میشناسم

که مژدهء شکفتنه

یه آشتیه دوبارهء زمونه با دل منه

صدای پات صدا که نیست

ترانهء بهاریه

قدم بزار رو قلب من

که وقت بی قراریه

که وقت بی قراریه

صدای پاتو میشناسم

که مژدهء شکفتنه

یه آشتیه دوبارهء زمونه با دل منه

صدای پات صدا که نیست

ترانهء بهاریه

قدم بزار رو قلب من

که وقت بی قراریه

که وقت بی قراریه

به دست زندگی بده دوباره دست سردمو

رفیق راهمی بذار رو شونه بار دردمو

اگه رفیق راهمی بزن به جاده همسفر

غبار رو از دلم بگیر

سکوت رو از شبم ببر

بگیر سکوت سردمو دوباره با دلم بخون

نفس بده به غربت ترانه های نیمه جون

بیا که بی کسی بره

یکی بشیم کنار هم

بیا که خیلی وقته دل

منو سپرده دست غم

صدای پاتو میشناسم

که مژدهء شکفتنه

یه آشتیه دوبارهء زمونه با دل منه

صدای پات صدا که نیست

ترانهء بهاریه

قدم بزار رو قلب من

که وقت بی قراریه

که وقت بی قراریه

دانلود آهنگ صدای پا از ناصر عبداللهی : دانلود

لینک کوتاه مطلب
20 مارس 2019 655 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا