شیرین سوزه دانه ی هناری

دیده جواناکی نیو کوده واری

آهنگ شیرین از امید

پیم بله له سرچی بو لیم بیزاری

پیم بله له سرچی بو لیم بیزاری

شیرین سوزهشیرین سوزه

شیرین سوزهشیرین سوزه

شیرین سوزه دانه ی هناری

دیده جواناکی نیو کوده واری

پیم بله له سرچی بو لیم بیزاری

پیم بله له سرچی بو لیم بیزاری

شیرین سوزه شیل بیبره وا

وه ک به فری چویستان زردی خوت پیوا

شیرین سوزه شیل بیبره وا

وه ک به فری چویستان زردی خوت پیوا

شیرین سوزهشیرین سوزه

شیرین سوزهشیرین سوزه

شیرین سوزه دانه ی هناری

دیده جواناکی نیو کوده واری

پیم بله له سرچی بو لیم بیزاری

پیم بله له سرچی بو لیم بیزاری

بعد تو حتی بهار نمیاد

دلم گلهاشو دیگه نمیخواد

بعد تو حتی بهار نمیاد

دلم گلهاشو دیگه نمیخواد

بعد تو حتی بهار نمیاد

دلم گلهاشو دیگه نمیخواد

میخوام تموم شم بعد تو شیرین

بشم یه فرهاد که رفته از یاد

شیرین سوزه دانه ی هناری

تو مثل یاس و عطر بهاری

میشه تموم شد از نو شروع کرد

تو انتهای هر انتظاری

تا الا زلفت وات بدس ماوا

بندیدم قرصی به این بدس ماوا

تا الا زلفت وات بدس ماوا

بندیدم قرصی به این بدس ماوا

شیرین سوزه شیرین سوزه

شیرین سوزه شیرین سوزه

شیرین سوزه دانه ی هناری

دیده جواناکی نیو کوده واری

پیم بله له سرچی بو لیم بیزاری

پیم بله له سرچی بو لیم بیزاری

 

دانلود آهنگ شیرین از امید : دانلود

لینک کوتاه مطلب
19 مارس 2019 165 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا