آهنگ قصر منزل از فرامرز اصلانی که در قالب آلبوم روز های ترانه و اندوه منتشر شد.

آه اگر روزی نگاه تو

مونس چشمان من باشد

قلعه سنگین تنهایی

چهار دیوارش ز هم پاشد

آهنگ قصر منزل از فرامرز اصلانی

آه اگر دستان خوب تو

حامی دستان من باشد

قلعه سنگین تنهایی

چهار دیوارش ز هم پاشد

قلعه ی تنهایی ما را

دیو در بندان خود کرده

خون چکد از ناخن این دیوار

جان به لبهای من آورده

قلعه ی تنهایی ما را

دیو در بندان خود کرده

خون چکد از ناخن این دیوار

جان به لبهای من آورده

آه اگر روزی صدای تو

گوشه ی آواز من باشد

قلعه سنگین تنهایی

چهار دیوارش ز هم پاشد

آه اگر دیروز برگردد

لحظه ایی امروز من باشد

قلعه ی سنگین تنهایی

چهار دیوارش زهم پاشد

آه اگر روزی صدای تو

گوشه ی آواز من باشد

قلعه سنگین تنهایی

چهار دیوارش ز هم پاشد

آه اگر دیروز برگردد

لحظه ایی امروز من باشد

قلعه سنگین تنهایی

چهار دیوارش ز هم پاشد

قلعه ی تنهایی ما را

دیو در بندان خود کرده

خون چکد از ناخن این دیوار

جان به لبهای من آورده

قلعه ی تنهایی ما را

دیو در بندان خود کرده

خون چکد از ناخن این دیوار

جان به لبهای من آورده

دانلود آهنگ قصر منزل از فرامرز اصلانی : دانلود

لینک کوتاه مطلب
15 مارس 2019 236 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا