آهنگ خسته از فرامرز اصلانی که در قالب آلبوم خط سوم منتشر شد.

خسته از بی مهری و بیداد ها

خسته از دلبستگی و یاد ها

خسته از شیرین و از فرهاد ها

خسته ام ، خسته ام ، خسته ام ، خسته

آهنگ خسته از فرامرز اصلانی

خسته ام از این همه دیوانگی

خسته از نادانی فرزانگی

خسته از این دشمنان خانگی

خسته ام از این همه بیگانگی

خسته ام ، خسته ام ، خسته ام ، خسته

خسته ام از گردش چرخ فلک

خسته از تنهایی و شب های تک

خسته از ایمانم و تردید و شک

خسته از دیو و دَد و دوز و کلک

خسته ام ، خسته ام ، خسته ام ، خسته

خسته ام دیگر از این آوارها

خسته از سنگینی دیوارها

خسته از ظلم و بد و آزارها

خسته از بی عاری بیمارها

خسته ام ، خسته ام ، خسته ام ، خسته

خسته ام از تابش مهر و قمر

خسته از نامردمی های بشر

خسته از بی فطرتان بی هنر

خسته ام از خستگی ها بیشتر

خسته ام ، خسته ام ، خسته ام ، خسته

دانلود آهنگ خسته از فرامرز اصلانی : دانلود

لینک کوتاه مطلب
14 مارس 2019 203 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا