آهنگ بنمای رخ از فرامرز اصلانی که در قالب آلبوم خط سوم منتشر شد.

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر

کان چهره مشعشع تابانم آرزوست

آهنگ بنمای رخ از فرامرز اصلانی

گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا برو

آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست

یعقوب وار وااسفاها همیزنم

دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست

والله که شهر بیتو مرا حبس میشود

آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست

زین همرهان سست عناصر دلم گرفت

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

دی شیخ با چراغ همیگشت گرد شهر

کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

گفتند یافت مینشود جستهایم ما

گفت آنک یافت مینشود آنم آرزوست

پنهان ز دیدهها و همه دیدهها از اوست

آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست

یک دست جام باده و یک دست زلف یار

رقصی چنین میانه میدانم آرزوست

گوشم شنید قصه ایمان و مست شد

کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست

یک دست جام باده و یک دست زلف یار

رقصی چنین میانه میدانم آرزوست

دانلود آهنگ بنمای رخ از فرامرز اصلانی : دانلود

لینک کوتاه مطلب
14 مارس 2019 179 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا