آهنگ قدیم از فرامرز اصلانی که در قالب آلبوم خط سوم منتشر شد.

زندگی هم زندگیهای قدیم

عشق هم آن عشقهای آتشین

یارهم یاری که بامن یاربود

درعبورروزهای دلنشین

آهنگ قدیم از فرامرز اصلانی

گفتگو هم گفتگوهای قشنگ

درشبان شعرومهتاب وشراب

بوسه هم آن بوسه های غرق مهر

تاسحرگاهان پیش از آفتاب

موسقی هم سازفرهنگ شریف

باصدای زیروبمهای بنان

پنجه هم ازان پرویزوملک

یاکسایی نی نوازجاودان

شعرهم تعبیر سهراب وفروغ

ازخود و ازبودن ودلخستگی

ارتباط شاملو باقلب خویش

یاکه نادر پوربادلبستگی

دانلود آهنگ قدیم از فرامرز اصلانی : دانلود

لینک کوتاه مطلب
14 مارس 2019 246 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا