آهنگ با مدعی مگویید از فرامرز اصلانی که در قالب آلبوم به یاد حافظ منتشر شد.

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی

تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی

عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید

ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

آهنگ با مدعی مگویید از فرامرز اصلانی

دوش آن صنم چه خوش گفت در محفل مغانم

با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی

سلطان من خدا را زلفت شکست ما را

تا کی کند سیاهی چندین درازدستی

در گوشه ی سلامت مسطور چون توان بود

تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی

آن روز دیده بودم آن فتنه ها که برخاست

کز سرکشی زمانی با من نمی نشستی

عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ

چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی

عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ

چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی

تا بی خبر بمیرد در درد خودپرستی

عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید

ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

دوش آن صنم چه خوش گفت در محفل مغانم

با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی

سلطان من خدا را زلفت شکست ما را

تا کی کند سیاهی چندین درازدستی

در گوشه ی سلامت مسطور چون توان بود

تا نرگس تو با ما گوید رموز مستی

آن روز دیده بودم آن فتنه ها که برخاست

کز سرکشی زمانی با من نمی نشستی

عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ

چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی

عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ

چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی

دانلود آهنگ با مدعی مگویید از فرامرز اصلانی : دانلود

لینک کوتاه مطلب
14 مارس 2019 398 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا