آهنگ شب از فرامرز اصلانی که در قالب آلبوم اگه یه روز منتشر شد.

گر تو را بخت یارا نه چندان به کام است

ور تو را گوشه ی تیرگی ها مقام است

اشک و آهت نبخشد پناهی که دنیای ما را

عشق می باید این روزگاران خدا را

آهنگ شب از فرامرز اصلانی

هرچه خواهی تو از لطف اوآرزو کن

چاره ی خویش را از دلت جستجو کن

دامن افسردگی ها رها کن که بای

بر نگیرد زدوش تو اندوه آری

چون کبوتر بزن پر بزن پر که گوئی

از نشستن تو یارا مرادی نجویی

پر بکش سوی روشنی ها که شاید

از پس تیرگی ها آفتابی در آید

گر تو را بخت یارا نه چندان به کام است

ور تو را گوشه ی تیرگی ها مقام است

اشک و آهت نبخشد پناهی که دنیای ما را

عشق می باید این روزگاران خدا را

دانلود آهنگ شب از فرامرز اصلانی : دانلود

لینک کوتاه مطلب
14 مارس 2019 245 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا