آهنگ چشم و ابرو از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم ساعت هفت شب منتشر شد.

نشد با چشم و ابرو دل بری دل وگرنه عاقبت دل می بری دل

نشد با چشم و ابرو کار ما زار دل ما از محبت شد گرفتار

آهنگ چشم و ابرو از حسن شماعی زاده

دل ما از محبت شد گرفتار نگو از چشم و ابرو کار ما نیست

خریدارش دل بیدار ما نیست دل ما عاشق راه و مرامه

نه هر آهو که زیبا می خرامه نه هر آهو که زیبا می خرامه

زبونمو بستی با محبت ای یار به پام نشستی با محبت ای یار

زبونمو بستی با محبت ای یار به پام نشستی با محبت ای یار

با مهربونی اومدی سراغم دلمو به عشقت دادی عادت ای یار

دلمو به عشقت دادی عادت ای یار کسی با دلبری مصلوب ما نیست

کسی با خوشگلی محبوب ما نیست صفای باطنتو دوست دارم

مرام مومنت رو دوست دارم دل ما رو محبت کارشو ساخت

ما رو در دامن عشق تو انداخت ما رو در دامن عشق تو انداخت

زبونمو بستی با محبت ای یار به پام نشستی با محبت ای یار

زبونمو بستی با محبت ای یار به پام نشستی با محبت ای یار

با مهربونی اومدی سراغم کشتی منو تو با رفاقت ای یار

دانلود آهنگ چشم و ابرو از حسن شماعی زاده : دانلود

لینک کوتاه مطلب
17 فوریه 2019 557 بازدید 0
نظرات

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا