تاریخ طبری یا تاریخ الرسل و الملوک یا تاریخ الامم والملوک کتابی است نوشتهٔ محمد بن جریر طبری.

طبری این کتاب را پس از پایان تفسیر قرآنش تألیف نمود. تاریخ طبری، تاریخ را از زمان خلقت شروع کرده و سپس به نقل داستان پیامبران و پادشاهان قدیمی می‌پردازد.

در بخش بعدی کتاب طبری به نقل تاریخ پادشاهان ساسانی می‌پردازد، و از آنجا به نقل زندگی پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) می‌پردازد.

در این کتاب وقایع پس از شروع تاریخ اسلامی (مقارن با هجرت به مدینه) به ترتیب سال تنظیم شده و تا سال ۲۹۳ هجری شمسی را در بر می‌گیرد.

تاریخ طبری دارای ۱۶ جلد و مرجع عمده تاریخ ایران تا اول سده چهارم هجری است، همچنین این کتاب مأخذ عمده تمام کسانی واقع شده‌است که بعد از طبری به تألیف تاریخ اسلام اهتمام ورزیده‌اند.

مطالب تاریخ طبری جلد اول

در آغاز به موضوع پیدایش، آدم و حوا، ابراهیم و فرزندانش، ایوب، شعیب، یعقوب، یوسف و قصه خضر و موسی و حوادثی که برای موسی و قوم بنی اسرائیل گذشته است می پردازد که بیشتر حالت افسانه و داستان دارد.

فهرست جلد ۱ تاریخ طبری

سخن در اینکه زمان چیست؟

سخن در مقدار زمان از آغاز تا انجام آن

سخن در دلایل حدوث وقت و زمان و شب وروز

سخن در اینکه آیا خالق پیش از خلقت زمان و و شب روز خلق دیگرى آفریده بود؟

و اینک خبرى از گفتار سلف در این باب بیاریم

و اینک روایتها در که این باب هست

سخن در اینکه زمان و و شب روز نابود شود و جز خداى تعالى ذکره هیچ نماند

سخن در دلائل آنکه و عز خدا جل قدیم است و پیش از همه چیز بوده او و تعالىذکره همه ه ب را چیز قدرت

خویش آفریده است

سخن در آغاز خلقت و مخلوق نخستین

ذکر مخلوقى که بعد از قلم بود

سخن در اینکه در هر یک از شش روز مذکور در کتاب خداى چه چیزها خلق شد

سخن در اینکه و شب روز کدام یک زودتر خلق و شد آغاز خلقت آفتاب و ماه که زمانها را بدان شناسند

و سر آغاز و سالار جباران ابلیس لعنه االله علیه بود

سخن در اینکه ابلیس ملک آسمان و دنیا زمین داشت

سخن در اینکه دشمن خدا سپاس نعمت پروردگار نداشت و تکبر کرد و دعوى خدایى داشت

سخن در حوادثى به که روزگار ملک ابلیس بود و علت هلاک وى

سخن در اینکه چرا دشمن خدا هلاک با و شد خداى و عز جل گردنفرازى کرد

از و جمله حوادث ایام ملک وى خلقت آدم ابو البشر بود

سخن در اینکه خداوند متعال پدر ما آدم علیه السلام را امتحان کرد

سخن در اینکه آدم چه مدت در بهشت بود و کى خلق و شد وقت هبوط از وى بهشت، کى بود

سخن در اینکه به روز جمعه چه وقت آدم خلق و شد چه وقت به زمین فرود آمد؟

سخن درباره محلى که آدم و حوا فرود آمدند

سخن در اینکه وقتى آدم از بهشت فرود آمد تاجى از درخت بهشت به سر داشت

سخن در اینکه اصل بوى خوش در هند از آنجاست که آدم بوى خوش خود به را درختان آنجا دادهاست

سخن از حوادثى به که دوران آدم علیه السلام پس از هبوط بود

سخن از ولادت شیث از حوا

سخن از وفات آدم علیه السلام

سخن در ها حادثه در که ایام فرزندان آدم از شیث تا یرد بود

سخن از حوادث ایام نوح علیه السلام

سخن از بیوراسب از که دهاق بود

روایت شعبى در این باب

سخن از حوادثى از که نوح تا ابراهیم خلیل الرحمان علیهما السلام، بود

اما قوم عاد

اما قوم ثمود

سخن از ابراهیم خلیل الرحمان (ع)

سخن از کار بناى کعبه

ذکر کسانى که گفته اند خدا آرامش را بنزد او فرستاد

ذکر روایتى از که پیمبر در این باب هست

و خداى تعالى خلیل خود ابراهیم به را ذبح پسر امتحان کرد

و آنها که گفته اند ذبیح اسحاق بود

و آنها که گفته اند ذبیح اسماعیل بود.

سخن از ابراهیم خلیلالرحمان و پسرش کهمأمور قربان او و شد سببآنکه به قربان وى فرمان یافت

ذکر اخبار از جهالت نمرود و عذابى که خدا بدو کرد

اکنون به حکایت دیگر حوادث ایام ابراهیم صلى االله علیه و سلم مىپردازیم.

ذکر آن کس که گوید مسافران را میزدند

ذکر آن کس که گوید در محافل در باد میکردند

ذکر آن کس که گوید در محافل با یک دیگر کار زشت مىکردند

سخن از وفات ساره دختر هاران و ذکر همسران و فرزندان ابراهیم علیه السلام

س از خن وفات ابراهیم خلیل االله

سخن از فرزندان اسماعیل پسر ابراهیم خلیل الرحمان

اکنون از اسحاق بن ابراهیم سخن مىرانیم

سخن از سرگذشت ایوب علیه السلام

سخن از حکایت شعیب علیه السلام

اکنون به سخن از یعقوب و فرزندان باز وى مىگردیم

سخن درباره حکایت یوسف

قصه خضر و خبر و وى خبر موسى و یار وى یوشع بن نون علیهما السلام

و اینک به سخن از پادشاهى منوچهر و حوادث روزگار او مىپردازیم

سخن از نسب موسى بن عمران و اخبار و وى ها حادثه به که دوران و وى منوچهر بود

ذ کر وفات موسى و هارون پسران عمران

سخن از قارون بن یصهر بن قاهث

دانلود کتاب تاریخ طبری جلد اول با حجم ۲ مگابایت :  لینک دانلود

 

دانلود سایر جلدهای تاریخ طبری روی لینک زیر کلیک نمایید

تاریخ طبری

لینک کوتاه مطلب
12 نوامبر 2018 330 بازدید 1
نظرات

اردوان پاسا 2018/11/12

کیفیت کتابی که شما منتشر کردید از همه سایت های دیگه بهتر هست. خواهش می کنم بقیه جلدها رو هم خیلی زود منتشر کنید.

ممنون

پرشین فا
کانال تلگرام پرشین فا